Ivana Gažić

Ivana Gažić, MBA, je predsjednica Uprave Zagrebačke burze, vodećeg faktora rasta i razvoja tržišta kapitala u regiji. Burza osigurava transparentno, sigurno i ekonomično tržište, održavajući najvišu kvalitetu usluga prema potrebama investitora, izdavatelja i dioničara. Karijeru je započela 1998. u Plivi, gdje je do 2003. godine obnašala funkciju voditeljice Odjela operacija na tržištu kapitala. Ivana s nepunih 29 godina, diplomom Ekonomskog fakulteta i završenim MBA-om na Bledu, prelazi u Luru i iduće dvije godine radi kao asistentica predsjednika Uprave pa voditelj projekta strateškog financiranja u svrhu regionalne ekspanzije kompanije. Nakon internog treninga u Bank Austriji u Beču, karijeru nastavlja u bankarskom sektoru na pozicijama voditeljice Odjela strukturiranog financiranja, zamjenika voditelja Korporativnog centra te izvršnog direktora za Investicijsko bankarstvo. Specijalizirala se za Financijska tržišta, Skrbništvo, Upravljanje portfeljima i Korporativno financiranje. Od svibnja 2010. pa do danas, obnaša funkciju predsjednice Uprave Zagrebačke burze. Ivana je članica Nadzornog odbora društva SEE Link Skopje, članica je Savjeta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a od 2019. godine je i stalni sudski vještak za ekonomsko-financijske poslove, vrijednosne papire i tržište kapitala.

 
Prethodna objava
  Heimo Losbichler
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Tomislav Rosandić