Tomislav Mališ

Tomislav Mališ, mag. ing. aedif., certificirani Data Scientist, radi kao voditelj projekata u Zagrebačkom holdingu d.o.o. te je stalni predavač za Power BI i ekspertni Excel u sklopu Poslovne učinkovitosti d.o.o.. Samostalno radi projekte vezane na BI i automatizaciju uredskog poslovanja kroz svoj obrt PBI EXPERT. Microsoft Office power user, u radu koristi dostupne alate za prikupljanje podataka, obradu, vizualizaciju, automatizaciju (Excel (Power Query, Power Pivot, VBA), Power BI, Power Automate, Power Apps, SQL Server, RPA UI Path, Process mining Celonis). U 18 godina rada u Zagrebačkom holdingu d.o.o. radio je na radnim mjestima voditelja, rukovoditelja, projektanta, tehničkog direktora, voditelja projekta. Član Komore građevinskih inženjera, sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina. Predavač na osnivačkom sastanku Power BI User Group Zagreb 2017. godine. 

 
Prethodna objava
  Ivan Glavaš
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Dijana Kladar