Ivan Glavaš

Ivan Glavaš je Lead Project Developer u IN2 Grupi na R&D projektu koji se temelji na blockchainu 2.0 Ethereumu. Član je nadzornog odbora članice Središnjeg klirinško depozitarno društva (SKDD) SKDD-CCP SmartClear d.d. Certificirani je broker pri HANFA-i, bivši direktor nadzora Zagrebačke burze, a radio je i kao Project Manager u Montmontaži. 

 
Prethodna objava
  Domagoj Vuković
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Tomislav Mališ