Sandra Šućurović

Sandra Šućurović, mag. psych., diplomirala je psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, te se kvalificirala se za menadžera odnosa s javnošću na Medijskom učilištu Studia Intermedia.  Završava doktorski studij na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, gdje ujedno i radi kao predavač. Bila je vanjska suradnica na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stručna suradnica Sportskog saveza Grada Zagreba. Vodila je organizaciju niza sportskih i znanstveno-istraživačkih projekata, te kontinuirano sudjeluje u provedbi seminara i edukacija. Trenutno je angažirana kao  psihologinja u Nogometnoj školi GNK Dinama i stručni je suradnik na Sportskom učilištu.

 
Prethodna objava
  Mirela Marić
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Danijel Črnčec