Mirela Marić

Dr. sc. Mirela Marić doktorirala je na Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, na temu: Procjena alergijskog potencijala voća i povrća u funkciji proizvodnih procesa ,a diplomirala je 2000. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij prehrambene tehnologije smjer nutricionizam. Nakon studija radi u službama prodaje, kao voditelj marketinga i na području nutricionizma. Od 2004. zaposlena je u Poliklinici Aviva i radi kao Voditeljica Centra za regulaciju tjelesne težine. Suvlasnica je Nutrilife Centra, nutricionističko – dijagnostičkog Centra, koji predstavlja Novo doba nutricionizma u Hrvatskoj. Uz razne projekte , odradila je i treću sezonu show-a emisije RTL –a Život na vagi i službeni je nutricionist emisije . Aktivno surađuje sa svim nadležnim zdravstvenim institucijama, prati zakonodavstva i pravilnike o prehrani i dijetetici. Redovito sudjeluje na svim znanstvenim usavršavanjima, objavljuje znanstvene radove, sudjeluje na tečajevima trajne edukacije, te prisustvuje sa predavanjima na raznim domaćim i međunarodnim kongresima.

 
Prethodna objava
  Branka Bunić
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Sandra Šućurović