Josip Lasić

Josip Lasić, CFA diplomirao je financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, stekao sve licence koje izdaje HANFA vezane uz tržište kapitala, investicijske i mirovinske fondove, a 2012. godine stekao je titulu CFA (Chartered Financial Analyst). Karijeru je započeo kao broker za institucionalne klijente u Zagrebačkoj banci. Kasnije je radio kao Chief Investment Officer, kada je bio zadužen za kreiranje investicijske strategije fondova pod upravljanjem sa ukupnom imovinom od otprilike 2,5 milijarde eura. 2017. godine prešao je u EBRD (Europska banka za obnovu i razvitak) gdje je pokriva SME segment za Hrvatsku te radi za EBRD-ev private equity fond aktivan u regiji koji se specijalizirao za hibridna financiranje i financiranje vlasničkim kapitalom te za financiranja regionalnih spajanja i akvizicija.  2020. postao je član Uprave za financije Končar – Elektroindustrije d.d. 

 
Prethodna objava
  Prof. Dr. Mike Schulze
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Bálint Palotai