08:30 – 09:00   Registracija i preuzimanje materijala
 
 
09:00 - 09:10   Otvaranje konferencije
 
 
09:10 - 10:30   MEĐUNARODNA PRAKSA PROFESIONALNOG IZVJEŠTAVANJA
 

IBCS® with SUCCESS: Better comprehensible reports

Dr. Mladen Meter, IBCS® Certified Trainer and Consultant

 • International use of the IBCS® concept to create professional reports and presentations
 • How uniform are management reports in the practice?
 • How standardization looks like in other professions and in everyday life?
 • Groups of rules for the standardization of management reports according to IBCS®
 • Application of IBCS® Top Ten
 • IBCS benefits: improved quality, reduced reaction time and reduced cost
 • Application of IBCS® in practice
 

Veza platforme za integraciju podataka i data-driven organizacije

Davor Jambrešić, Business Analytics and BI Manager, Comping d.o.o.

 • Zahtjevi poslovanja za podacima, informacijama i analitikom 
 • Što je platforma za integraciju podataka i zašto je važna? 
 • Analitički centar izvrsnosti – rast i optimizacije bazirani na analitici
 • Odabir odgovarajuće integracijske platforme kao temelja podatkovne strategije 
 
 
10:30 - 11:00   Pauza za kavu
 
 
11:00 - 12:30   OD PRIPREME PODATAKA DO USPJEŠNE PREZENTACIJE MENADŽERSKIH IZVJEŠTAJA
 

Prezentacijske vještine kod menadžerskog izvještavanja

Dr. sc. Boris Balent, Edukacijski trener Poslovne učinkovitosti za prezentacijske vještine

 • Prezentacijske vještine kod menadžerskog izvještavanja
 • Struktura upečatljive prezentacije
 • Faktori uspješne izvedbe: entuzijazam i stručnost
 • Kako pridobiti zahtjevnu publiku - moć uvjeravanja
 

Priprema podataka i izvještavanje pomoću KNIME-a

Ivan Pažin, mag. math., Data Scientist, Tokić d.o.o.

 • KNIME Analytics Platform
 • Priprema i čišćenje podataka
 • Izvještavanje u KNIME-u
 
 
12:30 - 14:00   Pauza za ručak
 
 
14:00 - 15:30   IT ALATI ZA MENADŽERSKO IZVJEŠTAVANJE
 

Power BI – vizualizacija i izvještavanje

Anastazija Crnković, MBA, Edukacijski trener Poslovne učinkovitosti za Power BI

 • Transformacija podataka
 • Izrada modela
 • Vizualizacija i dijeljenje izvještaja
 

Python u menadžerskom izvještavanju

Zoran Krstulović, dipl. oec, Edukacijski trener Poslovne učinkovitosti za Python

 • Priprema podataka za izradu izvještaja u Pythonu
 • Izrada izvještaja u Pythonu
 • Vizulizacija i interpretacija izrađenog izvještaja u Pythonu
 
 
15:30 - 15:40   Zatvaranje konferencije
 
 
  Networking & Razmjena iskustava
 
 
  ZLATNI SPONZORI KONFERENCIJE

 

 
 
Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Davor Jambrešić
 

Davor Jambrešić voditelj je odjela poslovne analitike u tvrtki Comping. Najveći dio karijere proveo je na različitim pozicijama u domaćem osigurateljnom lideru počevši od inženjera za poslovnu inteligenciju, preko eksperta za kontroling pa sve do pozicije direktora Službe za poslovnu inteligenciju i upravljanje podacima. Kroz cijelu karijeru kao glavno područje interesa ističe dizajn i implementaciju modernih sustava poslovne inteligencije i uključivanje istih u sve segmente procesa donošenja odluka.  Isto tako, u fokusu mu je i razvoj poslovanja i definiranje strategije organizacije u domeni poslovne analitike, uz istovremeni razvoj ljudskih resursa i kompetencija kao podrške strategiji. Završio je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a dodatno se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i kroz niz specijalističkih edukacija iz područja BI-a, podatkovnog inženjerstva i kontrolinga. 

Boris Balent
 

Dr. sc. Boris Balent, magistar psihologije koji radi kao HR konzultant i sportski psiholog u području psihološke pripreme profesionalnih i vrhunskih sportaša i timova, te educiranju pojedinaca i organizacija. Predavao je komunikacijske vještine i psihološke tehnike na nekoliko fakulteta (FER, Hrvatski studiji, Kineziološki fakultet), a također je vanjski suradnik Univerze na Primorskem u Kopru, te University of Coventry u Velikoj Britaniji. U edukaciji je iz Kognitivno-bihevioralne terapije. Ima višegodišnje konzultantsko iskustvo u području upravljanja ljudskim potencijalima (odabir kadrova, psihologijska procjena zaposlenika i timova, uvođenje HR sustava i procesa, vođenje međunarodnih projekata, teambuilding, individualno savjetovanje (coaching), medijacija, provedba edukacijskih radionica (treninga), i dr.). Uz rad u području ljudskih potencijala, dugogodišnje iskustvo ima i u radu s vrhunskim sportašima i sportskim organizacijama (HOO, HOA, ZŠS, nogometni klubovi i dr.), te je predsjednik i voditelj tima Hrvatske asocijacije sportskih psihologa. Autor je dva priručnika: Uvod u psihologiju sporta i Psihološka znanja i alati u sportskoj praksi namijenjenim trenerima. Na poslijediplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2020. godine je završio doktorski rad na temu Misaonog postava (mindset).

Ivan Pažin
 

Ivan Pažin, mag. math, diplomirao je Matematičku Statistiku na Prirodoslovno-Matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kroz desetogodišnji radni vijek na raznim pozicijama i u različitim industrijama unutar ICT sektora stekao je bogato iskustvo – kako u radu sa ljudima tako i u radu sa podacima. Bio je KNIME Community Leader 3 godine a trenutno radi na poziciji Data Scientista u Tokić d.o.o.

Anastazija Crnković
 

Anastazija Crnković, bavi se analizama više od 18 godina, a radila je u vodećim hrvatskim organizacijama u tri različite industrijske grane; financijskoj, telekom i distributerskoj.

U telco industriji (A1 Hrvatska) implementirala je Power BI te je sudjelovala u obučavanju i mentoriranju više od 150 kolega. Trenutno radi kao edukacijski trener i konzultant. Certificirani je Microsoft trener za Power BI.  Ima položen Microsoft Certified Data Analyst Associate za analizu podatka u Power BI alatu. Kako analizu podataka, osim IT ekspertize i poznavanja statistike, prati i psihologija u smislu odluka koje se donose temeljem analiza, s posebnim interesom širi područje interesa na bihevioralne znanosti.

Zoran Krstulović
 

Zoran Krstulović, dipl. oec. zahvaljujući permanentnom obrazovanju i dugogodišnjem radnom iskustvu radeći za tvrtke iz različitih područja djelatnosti stekao je širok spektar znanja iz područja financija, računovodstva, kontrolinga i interne revizije. Kao konzultant angažiran je na poslovima korporativnih financija, financijskog, imovinskog i organizacijskog restrukturiranja, procjene vrijednosti tvrtki, kontrolinga, interne revizije i ekonomske forenzike. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer financije te je kandidat na CFA programu.