KONFERENCIJA
 
 
10:15 - 12:15  

Uvod u Agile - Scrum i Kanban u primjeni

Romina Ivančić Maćešić, dipl. psih., Edukacijski trener, Poslovna učinkovitost

 • Agilnim metodama do boljih rezultata
 • Razlika između agilnog mindseta i agilnog „frameworka“
 • Konkretni primjeri primjene Scruma i Kanbana iz poslovnog okruženja
 

Design Thinking

Snježana Šlabek, Direktorica digitalnog učenja, Cognite AS, Oslo, Norveška

 • Koraci Design Thinkinga
 • Korisnost Design Thinkinga u različitim poslovnim situacijama
 • Primjeri primjene Design Thinkinga iz prakse
 

Strategy implementation with OKRs

Dr. Tobias Flinspach, Managing Director, PMC - The Performance Management Company, Switzerland

 • Improving agility and effectiveness in Leadership
 • Strategy implementation in volatile environments
 • Practice case: OKRs at work
 • Challenges and benefits of implementation
 
 
12:15 – 14:15   Pauza
 
 
14:15 - 16:15  

Lean Management i upravljanje agilnim procesima

Dr. sc. Dragutin Lederer, Konzultant za Lean Management i poslovnu izvrsnost, Lean-Led-Consulting, Njemačka

 • LBS – Lean Business System
 • MMP i KPIs – određenje, implementacija i praćenje
 • Primjeri iz prakse: ABC analiza, PSI & FC, Kanban Board, Root-Cause & Countermeasure  
 

Izvrsnost u postavljanju i ostvarivanju ciljeva

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., Konzultant za kontroling i financije, Poslovna učinkovitost

 • Planiranje, analiziranje i izvještavanje o ciljevima
 • Tehnike i primjeri za postavljenje i ostvarivanje ciljeva
 • Motivacija za ostvarivanje ciljeva
 

Misaoni postav i agilni pristup

Dr. sc. Boris Balent, Edukacijski trener, Poslovna učinkovitost

 • Principi agilnog pristupa
 • Važnost misaonog postava (Dweck’s mindset) u agilnom pristupu
 • Fleksibilni i fiksni misaoni postav – dva tipa menadžera
 • Kako poticati poželjan misaoni postav u svojem okruženju
 
 
Romina Ivančić Maćešić
 

Romina Ivančić Maćešić, direktorica je odjela za ljudske potencijale u Coca-Cola Hellenic. Diplomirani je psiholog s višegodišnjim iskustvom u upravljanju ljudskim potencijalima i prodaji. Karijeru je započela u Addiko banci, a kasnije je prešla u A1 Telekom. Od 2014. godine radila je u Lidlu Hrvatska kao voditeljica razvoja zaposlenika te napredovala do pozicije direktorice Odjela ljudskih resursa. Zatim se pridružila Heinekenu Hrvatska kao direktorica Odjela za ljudske resurse, da bi na kraju prešla na novu ulogu u drugom odjelu kao direktorica Odjela prodaje. Tijekom svoje karijere pokrivala je širok raspon funkcija u području ljudskih potencijala – od regrutacije i izgradnje renomiranog poslodavca (employer branding), preko upravljanja talentima i razvoja ljudi, do područja naknada i beneficija, poslovne transformacije i organizacijski dizajn, kako na operativnoj tako i na strateškoj razini. Radeći u četiri različite industrije, vodeći ljudske resurse i prodajne timove, stekla je dublje uvide i dragocjena iskustva o poslovnim i organizacijskim izazovima kompanija u dinamičnim, zahtjevnim okruženjima koja se neprestano mijenjaju.Također posjeduje i diplomu Executive coachinga.

Snježana Šlabek 
 

Snježana Šlabek, struc. spec. techn. info., trenutno radi kao direktorica digitalnog učenja u Oslu u poduzeću Cognite AS, globalnoj kompaniji za razvoj umjetne inteligencije i industrijske DataOps platforme. Snježana ima živopisni karijerni put; velik dio svoje karijere provela je baveći se upravljanjem znanjem, učenjem i inovacijama u razlicitim formama; od vođenja velikih korporativnih sustava, do razvoja vlastitog brenda za kulturu inoviranja i rada sa startup scenom. U svojoj dugogodišnjoj karijeri stekla je niz dodatnih certifikata i specijalizacija u struci. Certificirani je trener, project manager, NLP i design thinking praktičar. Dvije godine zaredom nalazila se se na britanskoj „Movers and shakers“ listi kao jedna od 100 svjetski najutjecajnih osoba iz područja digitalnog učenja i upravljanja znanjem. Za projekte iz područja upravljanja znanjem, idejama i inovacijama višestruko je nagrađivana u Hrvatskoj i svijetu, a metodu design thinkinga redovito koristi u svojoj poslovnoj praksi.

Dr. Tobias Flinspach
 

Tobias Flinspach is member of the Board of Trustees of HILTI Family Foundation, Liechtenstein and managing director and co-founder of PMC The Performance Management Company located in Germany and Switzerland. His main areas of experience are Financial Leadership, Implementation of Strategy and Business Modeling as well as Process and Cost Management.

Advising international companies in the area of financial leadership and strategic management, he has worked for medium and large cap companies in Europe, Americas and the Middle East. He is also an advisor to the United Nations and the German Federal Network Agency. Trainer and coach in company-specific programs as well as national and international Executive MBA programs at Universities of St. Gallen and Bologna/Bologna Business School. Current book project on Management with OKRs together with John Doerr (Venture Capitalist of Google) and several publications on financial leadership and performance management. He co-develops, teaches and implements the St. Gallen Performance Management Model (www.spmm.ch).

After studying business administration at the University of Nuremberg (Germany) and University of Valencia (Spain) he worked for Ernst & Young in the automotive sector. In 2011, he earned a PhD at the University of Goettingen (Germany).

Dragutin Lederer
 

Dr. sc. Dragutin Lederer je savjetnik za Lean Management i poslovnu izvrsnost u LEAN-LED-CONSULTING-u. Diplomirao, magistrirao i doktorirao je na FSB-u u Zagrebu. Radio je u Mašinoprojektu u Zagrebu gdje je kao odgovorni projektant vodio kompleksne projekte kako tehnoloških postrojenja tako i konstrukcija specijalnih strojeva i proizvodnih linija. Od 1989. godine radi u Njemačkoj na rukovodećim pozicijama u proizvodnji i cjelokupnim poslovnim procesima u raznim europskim i svjetskim kompanijama. Prvo u Danaheru gdje i započinje svoju karijeru u Lean Managementu. Kao tehnički direktor NARR-grupe (Narr-Ortlieb-Marquart) uvodi Narr-Business-System i povečava cjelokupnu produktivnost grupe. U Dywidag Systems International je radio kao Lean Manufacturing Manager EMEA, gdje je ostvario značajne rezultate u području Working Capital-a i smanjenju zaliha. Tijekom svoje karijere stekao je iskustvo vođenja projekta izgradnje "Greenfield" tvornica, postavljanje i praćenje KPI-a za sve razine poduzeća te realizacije Lean transformacije uključujući i školovanje zaposlenika. U svom radu nastupio je na vrlo visokoj razini uvodeći operativnu izvrsnost u sva postrojenja. Konkretno, podizanje efektivnosti proizvodnje, optimizacija operativnih procesa i upravljanje zalihama bila su područja u kojima je postigao mjerljive rezultate. Zbog svog dugogodišnjeg iskustva u Lean proizvodnji, sudjelovao je na nekoliko međunarodnih konferencija u Hrvatskoj (BIAM, CIM, GALP, LSS), doprinoseći ovom području.

Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

Boris Balent
 

Dr. sc. Boris Balent, magistar psihologije koji radi kao HR konzultant i sportski psiholog u području psihološke pripreme profesionalnih i vrhunskih sportaša i timova, te educiranju pojedinaca i organizacija. Predavao je komunikacijske vještine i psihološke tehnike na nekoliko fakulteta (FER, Hrvatski studiji, Kineziološki fakultet), a također je vanjski suradnik Univerze na Primorskem u Kopru, te University of Coventry u Velikoj Britaniji. U edukaciji je iz Kognitivno-bihevioralne terapije. Ima višegodišnje konzultantsko iskustvo u području upravljanja ljudskim potencijalima (odabir kadrova, psihologijska procjena zaposlenika i timova, uvođenje HR sustava i procesa, vođenje međunarodnih projekata, teambuilding, individualno savjetovanje (coaching), medijacija, provedba edukacijskih radionica (treninga), i dr.). Uz rad u području ljudskih potencijala, dugogodišnje iskustvo ima i u radu s vrhunskim sportašima i sportskim organizacijama (HOO, HOA, ZŠS, nogometni klubovi i dr.), te je predsjednik i voditelj tima Hrvatske asocijacije sportskih psihologa. Autor je dva priručnika: Uvod u psihologiju sporta i Psihološka znanja i alati u sportskoj praksi namijenjenim trenerima. Na poslijediplomskom doktorskom studiju na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2020. godine je završio doktorski rad na temu Misaonog postava (mindset).

 

MODERATOR:

Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.