08. 03. 2021.
Profesionalno poslovanje zahtijeva profesionalan ERP

U strukturu i sadržaj ERP-a na određeni način je preslikana organizacija, poslovni procesi te način izvještavanja i upravljanja u poduzeću.

Svaki postojeći ERP može se poboljšati, neki u većoj, a neki u manjoj mjeri.

Realno gledajući, u svakom poduzeću postoji, kakav god i gdje god, poslovno informacijski sustav; svako poduzeće, na ovaj ili onaj način, izrađuje izvještaje, a ako ne interne upravljačke, onda barem eksterne, zakonski obvezatne izvještaje. I da, u svakom poduzeću se donose odluke, manje ili više dobre.

Iz ovoga bi se moglo zaključiti da se bez ERP-a, pogotovo skupljih opcija najnovije generacije, nekako i može. Međutim, ostaje pitanje na koji način i uz koji trošak se izrađuju eksterni, odnosno interni izvještaji, ako se i oni izrađuju. Nadalje, ukoliko ne postoje interni, upravljački izvještaji, koji su pravovremeno i kvalitetno izrađeni te korišteni, koliki je trošak, odnosno šteta nedonošenja odluka ili donošenja krivih odluka.

Ipak, suprotno od ranije paušalno generirane sugestije, indikativno je da ERP može pomoći efikasnom i efektivnom poslovanju. Nastavno na nemogućnost mjerenja štete od njegovog nepostojanja ili manjkavosti, nije moguće zaključiti kolika je šteta neodlučivanja ili krivog odlučivanja. Posljedično ne možemo egzaktno znati niti kolika je isplativnost ulaganja u ERP, iako je evidentno da može biti od koristi i to na način da smanji procesne troškove i omogući bolje odluke. Tako da tu dilemu o tome trebamo li ili ne trebamo kvalitetan ERP, možemo okvirno razriješiti i zaključiti da poduzeća koja se profesionalno bave poslovnom aktivnošću i žele donositi kvalitetne odluke, moraju imati i kvalitetan ERP.

Nadalje, kaže se da je implementacija ERP-a kvalitetna onoliko koliko u konačnici krajnji korisnici prihvate i koriste sustav. Stoga, da bi se provela kvalitetna implementacija, nužno je da u njoj sudjeluju krajnji korisnici, a primjena metodologije projektnog menadžmenta, danas sve češće agilna metodologija implementacije ERP-a, može osigurati da se projekt implementacije izvrši uspješno, a sama mjera uspjeha implementacije može se iščitati u KPI-evima kvalitete, troška, sigurnosti i vremena implementacije.

Predgovor 17. broja časopisa "Kontroling, financije i menadžment" s odabranom temom "Implementacija ERP-a".

 

dr. Mladen Meter

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.