Svijet u kojem danas živimo u procesu je sve intenzivnije i vrlo dinamične promjene odnosa između nas ljudi, ali i između nas i naših poduzeća.

Konferencija je naglasila važnost utjecaja koju digitalizacija, robotizacija i nove tehnologije imaju na poslovanje poduzeća. Za učinkovito poslovanje nužno je kontinuirano se prilagođavati promjenama. a financijski uspjeh ovih promjena ovisi o tome koliko dobro će biti oblikovani i implementirani nove procesi. Robotizacijom tih procesa optimizira se poslovanje time što se smanjuju troškovi te ubrzavaju sami procesi.

Kroz aktualne teme i praktična iskustva, na konferenciji su se sudionici upoznali s novim trendovima koji pridonose financijskoj izvrsnosti.

 
08:30 - 09:00   Registracija sudionika
 
 
09:00 – 09:10   Otvaranje konferencije
 
 
9:10 - 10:30   I. blok predavanja
 

Future of Finance at Hrvatski Telekom

Daniel Daub, Član Uprave i glavni direktor za financije
Hrvatski telekom d.d.

 • Shifting focus from finance administration towards business steering
 • Usage of robots, AI and big data to increase impact and efficiency
 • Moving from revenue to business assurance
 

Business Cases – modeliranje i primjena u praksi

Dr. sc. Mladen Meter, Direktor, Konzultant za kontroling i financije, Certified Controller, Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje

 • Strateška usklađenost
 • Ocjena isplativosti
 • Upravljanje rizicima
 • Vrednovanje nefinancijskih koristi
 
 
10:30 – 11:00   Pauza za kavu
 
 
11:00 - 12:30   II. blok predavanja
 

Digitalizirani oblici imovine i moderno trgovanje njima

Milan Horvat, CEO, FIMA Plus d.o.o.

 • Nove tehnologije nepovratno mijenjaju svijet u kojem živimo i radimo
 • Digitalizirane usluge, proizvodi, imovina – tokeni i kriptovalute
 • Novi sustav trgovanja digitaliziranim oblicima vlasništva
 • Digitalno tržište imovine je tržište kapitala 2.0.
 

Procesni model financija

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., Konzultant za kontroling i financije, Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje

 • Što je i čemu služi procesni model financija?
 • Glavni procesi u financijama
 • Opisivanje procesa financija pomoću SIPOC-a
 

Finance change management

Marin Horvatić, dipl. oec., CFO, Sport Vision d.o.o.

 • Kratak uvod o Sport Vision Grupi – osvrt na Grupu i na lokalno SV Hrvatska
 • Zatečeno stanje
 • Finance change management – kroz ljude (zaposlenike), procese, procedure, politike tvrtke
 
 
12:30 – 14:00   Pauza za ručak
 
 
14:00 - 15:30   III. blok predavanja
 

Our journey to Finance digitalization

Gábor Horváth, Chief Financial Officer, INA d.d.

 • Finance 2020 Program – 3 years, up to 30 projects & initiatives focused on increasing efficiency and productivity through digitalization
 • Improvement of internal financial services as an enabler of competitiveness and success of INA business
 • Adaptation of new IT technologies to improve daily operations
 

Projekt robotizacije u praksi – pristup, troškovi i koristi

Mr. sc. Luka Matošić, MBA, CFO, UNIQA osiguranje d.d.

 • Procesi za robotizaciju – vrednovanje i odabir
 • Analiza troškova i koristi projekta robotizacije
 • Projekt implementacije robotizacije
 • Live demo: robotizacija potpornih procesa
 

Automatizacija financijskog izvještavanja u međunarodnoj korporaciji – izazovi i rješenja

Miroslav Grgec, Zamjenik Direktora kontrolinga, IC Kapital Grupa

 • Uvod u izazove
 • Organizacija poslovanja i IT infrastruktura
 • Vrijeme kao presudan faktor
 
 
15:30 – 15:40   Zatvaranje konferencije
 
 
  Networking & Razmjena iskustava

Napomene:

Organizator zadržava pravo izmjene rasporeda i sadržaja konferencije.
Konferencija je javan događaj te će biti snimana.

 
 
Daniel Daub
 

Daniel Daub je završio magisterij iz poslovnog upravljanja, smjer korporativnih financija, marketinga i poduzetništva, u vodećoj njemačkoj poslovnoj školi  WHU – Otto Beisheim. Tijekom višegodišnjeg obnašanja rukovodećih pozicija u sektoru telekomunikacija ostvario je brojna postignuća u područjima prodaje i usluga, financija i strategije. Od 2001. do 2006. radio je u T-Mobileu International, najprije kao voditelj projekta u korporativnim financijama, a potom kao pomoćnik člana Uprave za prodaju i usluge. Od 2006. do 2009. bio je potpredsjednik za upravljanje tržištem / planiranje prodaje i izvještavanje u T-Mobileu Deutschland – Telekom Vertrieb, gdje je bio odgovoran za strategiju i razvoj poslovanja u području prodaje te, između ostalog, imao i vodeću ulogu kod uvođenja iPhonea u Njemačkoj. Od 2009. do 2014. Daniel Daub je ostvario niz unapređenja u T-Mobileu Austria. U sjedište Deutsche Telekom Grupe dolazi 2014. na funkciju potpredsjednika za kontroling kapitala i inovacija te je odgovoran za segment kontrolinga za SAD i Europu i za kontroling inovacija DT Grupe. Između ostalog, imao je vodeću uloga u procesu prodaje EE-a, mobilnog operatora u Ujedinjenom Kraljevstvu, te u projektima “Save4Innovation” i “Return on Innovation”. G. Daub je  članom Uprave HT-a i glavni direktor za financije od 1. studenoga 2017. godine.    

Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

Marin Horvatić
 

Marin Horvatić, dipl. oec., diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2009. godine, smjer Financije. Karijeru je započeo u revizorskoj kući Ernst & Young d.o.o. 2007. godine. Kroz 5 godina revizije stekao je znanje o funkcioniranju društava pretežno nefinancijskog sektora (telekomunikacije, mljekarska industrija). Nakon stečenog znanja u reviziji, prelazi u tvrtku Otto Bock Adria d.o.o. kao voditelj računovodstva i financija. Kroz 5 godina rada u navedenoj tvrtci produbio je i proširio znanje i iskustvo iz područja financija i računovodstva, ali i „pohvatao“izazove u kompleksnom radu sa raznim profilima suradnika. Kao voditelj računovodstva i financija tvrtke Sport Vision d.o.o. zadužen je za provedbu strateških projekata Grupe, osiguranje financiranja poslovanja, ostvarenje planova poslovanja, unapređenje procesa i procedura poslovanja. Zadovoljstvo mu čini rješavanje naizgled bezizlaznih situacija, suradnja sa renomiranim stručnjacima iz područja računovodstva i financija, rad u timu.

Gábor Horváth
 

Gábor Horváth imenovan je na poziciju Glavnog financijskog direktora Ine od 1. studenog 2017. G. Horváth na ovu poziciju dolazi s pozicije direktora Kontrolinga Ine. Karijeru je započeo u revizorskoj kući Ernst & Young u Budimpešti, odakle je 2006. godine prešao u MOL. U siječnju 2010. godine postaje savjetnik izvršnom direktoru PF Financija Ine gdje se zadržao do 2011. godine. U svibnju 2011. godine prelazi na poziciju direktora Upravljanja rizicima MOL Grupe, a od ožujka 2015. godine je obnašao dužnost direktora Inina Sektora kontrolinga. G. Horváth je studirao na Ekonomskom fakultetu u Budimpešti te je na istom fakultetu stekao titulu magistra ekonomije. Dodatno je završio ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) edukaciju.

Luka Matošić
 

mr. sc. Luka Matošić, MBA, nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, svoju profesionalnu karijeru započinje u Croatia osiguranju kao pripravnik u Sektoru za financije. Tijekom sljedeće četiri godine napreduje do funkcije Voditelja Odjela za vođenje portfelja i procjene vrijednosti Društva unutar istog sektora. Karijeru nastavlja u financijskoj struci kao član Uprave Obveznog mirovinskog društva u osnivanju Privredne banke Zagreb i Croatia osiguranja. Nakon osam godina uspješne karijere profesionalni razvoj nastavlja kao Predsjednik Uprave AURUM osiguranja, a nakon toga kao član Uprave ERSTE osiguranje VIENNA INSURANCE GROUP d.d. za životno osiguranje te potom preuzima poziciju predsjednika uprave KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP d.d. U lipnju 2012. godine prelazi u UNIQA osiguranje na mjesto člana Uprave gdje tijekom 2013. i 2014. godine sudjeluje u procesu kupnje i pripajanja Basler osiguranja Zagreb. Trenutno obavlja funkciju člana Uprave UNIQA osiguranja odgovornog za financije i računovodstvo, upravljanje ulaganjima te kontroling i IT.

Miroslav Grgec
 

Miroslav Grgec, zamjenik je direktora kontrolinga Inter Cars Capital Group (Inter Cars S.A. Poland). Započeo karijeru 2000. u IT industriji kao IT projektant,  voditelj projekata i konzultant za MS Dynamics NAV. Nakon 10-tak  godina promijenio područje interesa i počinje raditi kao voditelj računovodstva, a od 2012. godine radio je u Inter Cars d.o.o. na poziciji financijskog direktora za Hrvatsku, zatim za Jadranski klaster (Hrvatska, Slovenija, BiH i Italija), te od 2019. kao zamjenik direktora kontrolinga Inter Cars Capital Group. Glavno područja poslovnog interesa su mu automatizacija financijskog i operativnog izvještavanja, optimizacije poslovnih procesa, razvoj i implementacija kontroling modela, BI alati. Trenutno na završetku doktorskog studija na Fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu.