Škola financija Poslovna učinkovitost

Opis:
Poznavanje temeljnih pojmova i relacija iz područja financija postalo je iznimno važno u današnjim uvjetima poslovanja. Menadžment kao i vlasnici poduzeća svakodnevno donose poslovne odluke sa svrhom ostvarivanja pozitivnog financijskog rezultata i dugovječnosti svog poduzetničkog pothvata. No, bez planiranja i upravljanja novčanim tokovima, čak i najuspješnija poduzeća, proizvodi ili usluge neće dugo preživjeti na tržištu.

Ciljevi:
Cilj ove edukacije je u relativno kratkom vremenu obuhvatiti što je moguće veće područje iz domene financija, a obuhvaćene su sljedeće teme za koje smatramo da su iznimno važne za svako poduzeće: temeljni financijski izvještaji, analiza financijskih izvještaja, poslovno planiranje, upravljanje novčanim tokovima i primjena Excel®-a u financijama. No, edukacija Škola financija isto tako pruža znanja iz kompleksnijih financijskih tema kao što su: financijske institucije i izvori financiranja, devizno tržište i tržište novca, tržište kapitala, procjena vrijednosti poduzeća te transakcije spajanja i preuzimanja. Vjerujemo da će ovako široki spektar zanimljivih tema, praktičan pristup pri izvođenju kojeg imaju stručni i iskusni predavači, biti dovoljno jamstvo uspješnog savladavanja ove materije.

Metode rada:
Radionice se izvode kroz primjere iz poslovne prakse i praktične vježbe većinom na modelima i simulacijama u Excel®-u, a u interakciji s trenerima i ostalim polaznicima čime je osigurana mogućnost da se stečeno znanje vrlo lako primijeni u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu koji se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima financija u unapređenju poslovanja, specijalistima u financijama, kontrolingu, računovodstvu i internoj reviziji koji žele proširiti svoje postojeće znanje o financijama, menadžmentu nefinancijskih odjela (prodaja, marketing, nabava i dr.) koji žele steći osnovna znanja iz područja

 

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN:

Temeljni financijski izvještaji

 • Računovodstveni sustav i njegova organizacija
 • Računovodstvena načela, politike i standardi (IFRS/MSFI)
 • Poslovni događaji i knjigovodstvene isprave
 • Bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tok, bilješke uz financijske izvještaje i izvještaj o promjenama vlasničke glavnice

 

2. DAN

Devizno tržište i tržište novca

 • Devizno tržište (spot tržište, forward tržište, devizni swap)
 • Tržište novca (depoziti, trezorski zapisi, komercijalni zapisi)
 • Repo poslovi
 • Uvod u derivativno tržište

 

3. DAN

Analiza financijskih izvještaja

 • Osnovne tehnike financijske analize
 • Analiza financijskih i poslovnih rizika
 • Procjena kvalitete financijskih izvještaja
 • Ekonomska profitabilnost poduzeća

 

4. DAN

Upravljanje novčanim tokovima

 • Planiranje novčanih tokova
 • Upravljanje likvidnošću
 • Optimizacija novčanog ciklusa
 • Vanjsko financiranje poduzeća

 

5. DAN

Financijske institucije i izvori financiranja

 • Financijske institucije i kreditni rizik
 • Leasing, faktoring i ostali izvori financiranja
 • Modeli kreditnog financiranja
 • Odnosi s kreditnim institucijama

 

6. DAN

Primjena Excel®-a u financijama

 • Analiza poslovnih rizika
 • Financijsko modeliranje
 • Planiranje kapitalnih ulaganja
 • Metode za procjenu isplativosti ulaganja

 

7. DAN

Tržište kapitala

 • Hrvatsko tržište kapitala
 • Izdavanje dužničkih vrijednosnih papira
 • Izdavanje vlasničkih vrijednosnih papira
 • Institucionalni investitori

 

8. DAN

Procjena vrijednosti poduzeća

 • Osnovne tehnike i metode procjene vrijednosti
 • Korekcije i prilagodbe podataka iz financijskih izvještaja
 • Ekonomska i tržišna evaluacija poslovanja
 • Interpretacija dobivenih rezultata

 

9. DAN

Transakcije spajanja i preuzimanja

 • Formiranje strategije i pronalaženje potencijalnih ciljeva akvizicije
 • Procjena sinergijskih učinaka i financijsko strukturiranje transakcije
 • Dubinsko snimanje poduzeća
 • Modeli spajanja i preuzimanja poduzeća

 

10. DAN

Poslovno planiranje

 • Vrste poslovnih planova
 • Tehnike poslovnog planiranja
 • Izrada operativnog plana
 • Izrada financijskog plana
 
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije