Napredno upravljanje projektima

Opis:
Zadnjih se godina više od petine svjetskog BDP-a ulaže u projekte u gotovo svim industrijama što ukazuje na potrebu sustavnog razvijanja vještina upravljanja projektima i razumijevanja iniciranja, pripreme, realizacije te završavanja projekata. Upravljanje projektima je stoga izuzetno važan način za ostvarivanje operativnih i strateških ciljeva poduzeća i daje okvir alatima i metodama za stalnu prilagodbu dinamičnom poslovnom okruženju. Čimbenici uspjeha upravljanja projektima unutar kompanije jesu razvoj projektne kulture, razvoj sustava upravljanja i vođenja kompleksnih poslova. Uprava poduzeća poticanjem projektnog menadžmenta dugoročno razvija učinkovitije komunikacijske strukture između upravljanja projekata, uprave poduzeća i operativnog poslovanja te aktivno potiče razvoj poduzeća podržavanjem voditelja projekata. Današnji radnici sve više vremena troše na projektni rad, a usložnjavanjem predstojećih zadataka, udjel projektnog rada, u ukupnom radu će sve više rasti. Stoga je vještina upravljanja projektima i projektnog načina rada postala jedna od ključnih u današnjem poslovnom okruženju, kako za poduzetnike tako i za ključne djelatnike te njena važnost stalno raste.

Ciljevi radionice:
Polaznici će nadograditi postojeća znanja te dobiti uvid u tzv. “soft skills” vještine – vještine vođenja i upravljanja projektnim timovima, izgradnje efikasnog i produktivnog tima te razvoj projektnih komunikacijskih vještina nužnih da bi se projekt priveo uspješnog završetku.

Metode rada:
Polaznici će sadržaje i vještine usvojiti kroz teoretski dio predavanje koji će biti praćen velikim broj praktičnih vježbi uz zajedničku diskusiju s ostalim polaznicima i trenerom te izmjenu iskustva temeljene na primjeni upravljanja projekata.

Kome je namijenjena:
Radionica je namijenjena voditeljima projekata s iskustvom vođenja projekata i timova koji žele unaprijediti svoje vještine upravljanja i vođenja kao i svim djelatnicima koji svoja postojeća iskustva projektnog načina rada žele unaprijediti i sistematizirati.

 

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

Uvod u napredno upravljanje projektima

 • Projekti i okruženje u kojem se pokreću
 • Pregled 10 područja projektnih znanja
 • Faze projekta i obilježja procesnih grupa unutar projekta

 

Faza inicijacije

 • • Projektni rezultati, od strategije do projekta
 • • Organizacija projekta i njegove isporuke
 • • Kako započeti projekt?
 • • Projektna povelja: definiranje opsega projekta, projektnog tima, preduvjeta, ovisnosti, ograničenja, rizika
 • •  Tips&tricks u izradi projektne povelje

 

Dionici: identifikacija i komunikacija

 • Prepoznavanje dionika
 • Analiza dionika i strategije nastupa prema dionicima
 • Priprema i prezentacija analize dionika – (grupni rad, diskusija)

 

Opseg projekta

 • Definiranje opsega projekta
 • Redoslijed planiranja
 • Definiranje i prikaz radnih paketa (WBS) i aktivnosti
 • Priprema i prezentacija radnih paketa projekta (WBS) i ključnih točaka (grupni rad, prezentacija)

• 3 ključne informacije današnjeg dijela radionice (prezentacija; kratka diskusija)

 

2.DAN

Rizici: identifikacija i upravljanje rizicima

 • Uspostavljanje okvira za učinkovito upravljanje rizicima
 • Vjerojatnosti pojavljivanja i mogući učinci na projekt
 • Određivanje prioriteta i kvantifikacija rizika
 • Mjere odgovora na rizik
 • Tips&tricks u izradi matrice rizika
 • Izrada Matrice rizika (grupni rad, prezentacija, diskusija)

 

Faza planiranja projekta

 • Okvirna procjena vremena i troškova
 • Izrada procjena potrebnog budžeta
 • Metode za izradu procjena, prednosti i nedostataka

 

Faza razvoja i provedbe, nadzor i kontrola

 • Organizacija nadzora projekta
 • Ispunjavanje ciljeva i rokova
 • Praćenje napretka projekta: objektivni pokazatelji završenosti
 • Upravljanje ostvarenom vrijednošću (grupni rad, diskusija

 

Uspostava, razvoj i upravljanje timom

 • Tuckmanov model razvoja projektnog tima
 • Poželjne karakteristike projektnih timova
 • Projektne uloge: MBTI model
 • Stilovi/načini upravljanja projektnim timom

 

Komunikacija na projektu

 • Projektna komunikacija – temelj uspjeha projekta
 • Izvještaji, sastanci i radionice
 • Priprema komunikacijskog plana (grupni rad, prezentacija)

 

Faza zatvaranja projekta

 • Završavanje projektnih aktivnosti
 • Prihvat i verifikacija
 • Primopredaja proizvoda
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije