Modeli i tehnike procjene vrijednosti poduzeća

Opis:
Ekonomska praksa iznjedrila je više različitih pristupa mjerenju vrijednosti poduzeća, ali pristup vrednovanja putem diskontiranih novčanih tokova ima najčvršću teoretsku podlogu. Zbog toga se ovim pristupom najbolje može procijeniti utjecaj određenih poslovnih odluka na ukupnu vrijednost poduzeća. Metoda vrednovanja putem diskontiranih novčanih tokova ima nekoliko pa je neophodno razlučiti u kojim se situacijama koriste različite metode i na koji se način čitav postupak vrednovanja provodi. Tijekom postupka, novčani se tokovi mogu raščlaniti na niz komponenti, a sam model može biti više ili manje složen. Budući da se uvijek diskontiraju procijenjeni budući novčani tokovi jasno je da postoji određeni stupanj rizika hoće li se projekcije i ostvariti. Zbog toga se konačna vrijednost koju dobijemo modeliranjem često dopunjava s prikazivanjem utjecaja promjena ključnih komponenti na dobivene rezultate. Raspon kretanja vrijednosti može biti znatan čemu smo nedavno i u praksi mogli svjedočiti gledajući kretanja cijena dionica na tržištima kapitala.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s modelima i tehnikama procjene vrijednosti poduzeća, osnovnim čimbenicima koji na tu vrijednost utječu te kako se donošenjem odgovarajućih poslovnih odluka istom može upravljati. Modeliranje i praktični primjeri izvode se u Excel®-u na podacima tvrtki čiji vrijednosni papiri kotiraju na Zagrebačkoj burzi. Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama, specijalistima u kontrolingu, internoj reviziji, financijama i računovodstvu.

 

SADRŽAJ I RASPORED

Uvod u vrednovanje, rizik, prinos i trošak kapitala

 • Zablude o vrednovanju
 • Pristupi vrednovanju
 • Odnos rizika i očekivanog prinosa
 • Izračun troška glavnice
 • Izračun troška duga
 • Prosječni ponderirani trošak kapitala

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun prosječnog ponderiranog troška kapitala

 

Vrednovanje putem diskontiranih novčanih tokova

 • Korištenje multiplikatora u vrednovanju
 • Pregled različitih multiplikatora i njihovo definiranje
 • Povezivanje multiplikatora s vrednovanjem diskontiranih novčanih tokova

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun vrijednosti putem multiplikatora

 

Izrada modela za vrednovanje poduzeća

 • Analiza povijesnih podataka
 • Predviđanje budućeg poslovanja
 • Procjena trajne vrijednosti
 • Interpretiranje rezultata i analiza scenarija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada modela vrednovanja i primjeri iz prakse

 
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije