Forenzično računovodstvo

Opis:
Gotovo da nema poduzeća koje se nije susrelo s određenom vrstom prijevare bilo interne bilo eksterne. Svjetski poznate prijevare koje su se dogodile te činjenica da prijevare postoje od pamtivijeka čine ovu temu nezaobilaznom.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s forenzičnim računovodstvom, načinima manipulacije financijskim izvještajima i kako prepoznati prijevaru bilo internu, od strane zaposlenika, menadžmenta ili vlasnika, bilo eksternu od strane poslovnih partnera, klijenata, dužnika, vjerovnika i ostalih.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

 

SADRŽAJ I RASPORED

Općenito o forenzičnom računovodstvu

 • Ciljevi i svrha forenzičnog računovodstva
 • Vrste i područja prijevara
 • Korisnici forenzičnog računovodstva
   

Kreativno računovodstvo

 • Accrual basis vs. Cash basis
 • Diskrecijske odluke menadžmenta
 • Kratki pregled računovodstvenih i poreznih propisa: MSFI/

HSFI, Porezni propisi

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada Bilance i RDG na temelju Accrual basis i Cash basis

 

Načini iskrivljivanja informacija

 • Agresivno priznavanje prihoda i/ili sakrivanje rashoda
 • Agresivno priznavanje rashoda i/ili sakrivanje prihoda
 • Netočno iskazivanje fer vrijednosti imovine i/ili obveza
 • Vanbilančna evidencija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Falsificiranje financijskih izvještaja

 

Otkrivanje prijevara

 • Temeljni financijski izvještaji
 • Znakovi upozorenja (Red Flags)
 • Financijska analiza kao instrument za otkrivanje prijevara

PRAKTIČNA VJEŽBA: Uočavanje znakova upozorenja; Detekcija  potencijalnih područja prijevare

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije