Financije za nefinancijske menadžere (Global Factory® business game)

Opis:
Cilj radionice je da polaznici steknu razumijevanje o osnovama financija i najuobičajenijim ključnim pokazateljima poslovanja. Upoznavanje s osnovama financija pomoći će polaznicima da bolje razumiju financijske izvještaje.

Ciljevi:
Polaznici će steći razumijevanje o: tome kako se transakcije evidentiraju u računu dobiti i gubitka i bilanci, komponentama računa dobiti i gubitka, bilance i izvještaja o novčanom toku, faktorima koji utječu na novčani tok, kako su pozicije novčanog toka povezane s računom dobiti i gubitka i bilancom, kako interpretirati budžet sa stvarnim rezultatima, pretpostavkama budžeta te kakav utjecaj imaju poslovne odluke na financijska pitanja.

Metode rada:
Korištenjem Global Factory® business game – kako bi polaznici razumjeli složena pitanja na jednostavan način. Koristeći interaktivne materijale ohrabrujemo polaznike da budu aktivno uključeni tijekom cijele radionice. Timski rad garantira visoki stupanj prijenosa znanja; rad u malim grupama, kratka predavanja s teorijskom pozadinom, diskusije i studije slučajeva.

Kome je namijenjena:
Menadžerima funkcijskih područja, menadžerima poslovnih područja, budućim menadžerima, stručnjacima u prodaji, polaznicima iz drugih područja (IT, logistike itd.) koji nemaju znanja iz područja financija.

*Napomena: edukacija se izvodi na engleskom jeziku

SADRŽAJ I RASPORED

Osnove računovodstva

 • Bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tok – veza između glavnih komponenti financijskih izvještaja
 • Pojmovi i principi menadžerskog računovodstva
 • Vrste troškova, mjesta troškova, nositelji troška, projekti
 • Identificiranje faktora koji utječu na profitabilnost i novčani tok poduzeća

PRAKTIČNA VJEŽBA: Global Factory® business game – prva godina

 

Općenito financijsko znanje

 • ROI, ROA, ROE, ROS
 • Metode kalkulacije investicija
 • OPEX i CAPEX
 • NPV - Neto sadašnja vrijednost
 • IIR, vrijeme povrata
 • Vrijednost za dioničare
 • EVA®
 • Upravljanje obrtnim kapitalom

PRAKTIČNA VJEŽBA: Global Factory® business game – druga i treća godina

 

Znanje o poslovanju poduzeća i specifično financijsko znanje

 • Analiziranje sveukupnih financijskih učinaka poduzeća temeljenih na financijskim izvještajima
 • Pripremanje budžeta odjela koji podržava poslovne ciljeve
 • Sustavi poticaja i menadžerska odgovornost – upravljanje pomoću ciljeva (MbO – Management by Objectives)
 • Proces planiranja u poduzeću (raspored, očekivanja vlasnika, ciljevi)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Global Factory® business game – četvrta godina

*Napomena: edukacija se izvodi na engleskom jeziku

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
 
Sve edukacije
 Edukacije