E - LEARNING

Poslovna učinkovitost razvila je svoj sustav E-learninga. E-learning koristi elektroničke medije, edukacijske tehnologije te informacijske i komunikacijske tehnologije u educiranju. 
Ovakvim načinom educiranja, obrazovanje prati moderan način života, a znanje je lako dostupno na mjestu i u vremenu koji Vama odgovaraju. Više detalja o E - learningu saznajte u videu.

 

Opis E-tečaja

Poznata poslovna krilatica “novac je kralj” dobila je u današnjim otežanim uvjetima poslovanja dodatnu težinu i značaj. Stoga, upravljanje financijskim tokovima i investiranim kapitalom, postaje iznimno važno za opstanak poduzeća. No, da bi se navedeno postiglo, potrebno je da svi ključni dijelovi poduzeća promatraju poslovanje iz iste poslovne perspektive te razumiju informacije skrivene u financijskim izvještajima. Ovaj E-tečaj pružit će svim zainteresiranima osnovna znanja iz područja korporativnih financija te omogućiti nefinancijašima da barem na kratko dobiju uvid u svijet očima kakvim ga vide financijaši.

Cilj ovog E-tečaja je kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s osnovnim financijskim izvještajima i njihovom analizom, upravljanjem kapitalom tvrtke, ekonomskom profitabilnošću te financijskom vrijednošću tvrtke.
 

Sadržaj

Financije kao sastavni element poslovnih procesa

 • Uloga financija u poduzeću
 • Odnos i razlika između računovodstva i financija

Temeljni financijski izvještaji

 • Struktura bilance
 • Glavni elementi bilance: imovina, kapital i obveze
 • Račun dobiti i gubitka
 • Razine profitabilnosti 
 • Novčani tokovi
 • Vrste novčanih tokova
 • Metode izrade izvještaja o novčanom toku
 • Izvještaj o promjenama kapitala
 • Bilješke

Analiza financijskih izvještaja

 • Obuhvat i svrha financijske analize
 • Karakteristike informacija iz financijskih izvještaja
 • Osnovne metode financijske analize
 • Financijski pokazatelji

Financije u poslovanju

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
PRIJAVNICA
50,00 EUR + PDV
 
376,73 kn + PDV
 
 
POPUSTI
 • 5%
  za naše dosadašnje polaznike
 • 5%
  na višednevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
 • 10%
  za 2 polaznika iz istog poduzeća
 • 15%
  za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
 • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 E-learning