Program Mikro i Malih zajmova

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Ovim sporazumom malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju je 25.000.000,00 EUR kroz nove financijske proizvode.

PROGRAMI:

MIKRO INVESTICIJSKI ZAJMOVI

Naziv programa: ESIF Mikro investicijski zajam

Ciljana skupina:  

 • Mikro gospodarski subjekt
 • Mali gospodarski subjekt
 • Fizičke osobe- u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti- ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Iznos: Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa: 0,5% – 1,5%

Namjena:

 • Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
 • Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

 

MIKRO ZAJMOVI ZA OBRTNA SREDSTVA

Naziv programa: ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva

Ciljana skupina:

 • Mikro gospodarski subjekt
 • Mali gospodarski subjekt

Iznos: Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

Kamatna stopa: 1,5% – 3,5%

Namjena: Obrtna sredstva- 100% iznosa zajma

 

MALI ZAJMOVI

Naziv programa: ESIF Mali zajam

Ciljana skupina:

 • Mikro gospodarski subjekt
 • Mali gospodarski subjekt
 • Srednji gospodarski subjekt
 • Fizičke osobe- u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti- ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Iznos: Od 25.000,01 EUR do 50.000,00 EUR

Kamatna stopa: 0,5% – 1,5%

Namjena:

 • Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
 • Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

Rok važenja programa je do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

IZVOR: HAMAG BICRO

 

Ukoliko imate potrebu za konzultantskim uslugama u vezi s izradom projekta slobodno nas kontaktirajte na:

Tel.: 01/ 23 04 571

e-mail: info@poslovnaucinkovitost.eu