Procjene vrijednosti

Proces izrade procjene vrijednosti poduzeća
Poslovna učinkovitost preporučuje sljedeći sadržaj / osnovne točke za izradu procjene vrijednosti poduzeća:

1. Analiza financijskih izvještaja poduzeća (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje),
2. Prilagođavanje pozicija bilance,
3. Prilagođavanje pozicija računa dobiti i gubitka,
4. Prilagođavanje pozicija novčanog toka,
5. Prilagođavanje izvještaja o promjenama kapitala,
6. Procjena rizika ulaganja,
7. Procjena vrijednosti poduzeća,
8. Zaključak.

Poslovna učinkovitost raspolaže znanjima iskusnih suradnika iz poslovne prakse za izradu procjene vrijednosti poduzeća, a za dodatne informacije možete nas slobodno kontaktirati na:

Tel: 01/ 23 04 571
E-mail: info@poslovnaucinkovitost.eu