Izrada poslovnih planova i proces poslovnog planiranja

Proces poslovnog planiranja i izrada poslovnog plana u suvremenim uvjetima poslovanja postaje sve značajnija aktivnost jer je potrebno na što učinkovitiji i efikasniji način planirati korištenje raspoloživih odnosno potrebnih resursa. Pri tome je potrebno  analizirati kompleksno poslovno okruženje; u prvom redu očekivanja naših kupaca, intencije naših konkurenata te naše mogućnosti da na najbolji mogući način očuvamo i povećamo vrijednost poslovanja. S obzirom da uspješnost poslovnog odlučivanja, odnosno ostvarenje planskih veličina, uvelike ovisi i o korištenim postupcima za određivanje planskih veličina, za kvalitetnu izradu poslovnog plana potrebno je poznavati suvremenu metodologiju poslovnog planiranja

IZRADA POSLOVNIH PLANOVA

Preporučeni sadržaj poslovnog plana Poslovne učinkovitosti obuhvaća:

SADRŽAJ

SAŽETAK

UVOD


1. PODACI O PODUZETNIKU
1.1. O osobi poduzetnika
1.2. Procjena poduzetničke sposobnosti

2. POLAZIŠTE
2.1. Nastanak poduzetničke ideje
2.2. Razlozi osnivanja
2.3. Vizija i zadaća poduzetničkog pothvata

3. PREDMET POSLOVANJA(proizvodi ili usluge)

4. TRŽIŠNA OPRAVDANOST
4.1. Tržište nabave
4.2. Tržište prodaje

5. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA
5.1. Opis tehnologije
5.2. Stuktura troškova
5.3. Struktura i broj zaposlenih

6. LOKACIJA

7. ZAŠTITA OKOLINE

8. FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA

8.1. Investicije u osnovna sredstva
8.2. Proračun amortizacije
8.3. Kalkulacija cijena
8.4. Troškovi poslovanja
8.5. Investicije u obrtna sredstva
8.6. Izvori financiranja
8.7. Račun dobiti (dohotka)
8.8. Pokazatelji učinkovitosti
8.8.1. Financijski tok (primici i izdaci)

9. ZAKLJUČAK

POPIS SLIKA I TABLICA


Poslovni plan Poslovne učinkovitosti uključuje:

 • Izradu prema metodologijiHBOR-a
 • Usluge certificiranih konzultanataHAMAG INVEST-a
   

PROCES POSLOVNOG PLANIRANJA

Preporučeni sadržaj procesa poslovnog planiranja Poslovne učinkovitosti obuhvaća:

Uvod u poslovno planiranje

 • Pojam poslovnog planiranja
 • Osnovni ciljevi poslovnog planiranja
 • Uloga kontrolera u procesu poslovnog planiranja
 • Organiziranje procesa poslovnog planiranja

Analiza poslovnog okruženja i definiranje strateških ciljeva

 • PESTLE analiza
 • SWOT analiza
 • Definiranje strateških ciljeva

Poslovno planiranje

 • Vrste poslovnih planova
 • Tehnike poslovnog planiranja
 • Izrada operativnog plana
 • Izrada financijskog plana
 • Izrada poslovnog plana


Financijska analiza i izvještavanje

 • Horizontalna i vertikalna analiza financijskih izvještaja
 • Analiza financijskih pokazatelja
 • Utvrđivanje i analiza odstupanja
 • Svrha i struktura izvještavanja
 • Interni periodički izvještaji
 • Financijska analiza poslovnog plana


Ukoliko imate potrebu za konzultantskim uslugama u vezi s izradom poslovnog plana ili procesom poslovnog planiranja, slobodno nas kontaktirajte na: