Stiven Toš

Stiven Toš je direktor Bomark Pak d.o.o. od 2015. godine. Prethodno je radio kao financijski analitičar i risk menadžer u Fima Vrijednosnicama d.o.o. Završio je poslijediplomski studij „Financijske institucije i tržišta“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Posjeduje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, odobrenje za rad brokera te europsku računalnu diplomu.

 
 
Prethodna objava
  Massimo Piutti
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Igor Mesić