Silvana Tomić Rotim

Dr. sc. Silvana Tomić Rotim, doktorirala je na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu, 2011., završila je poslijediplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, 2000. te studij menadžmenta u organizaciji FER-a, Ekonomskog fakulteta i Ekonomskog instituta, 1997. godine. Diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva 1995. godine. Na University of Central Lancashire završila je studijski program menadžmenta. U OWZ Njemačka završila je jednogodišnju edukaciju za menadžment trenera. Ima više od 20 godina bogatog radnog iskustva u vođenju projekata i pružanju savjetodavnih i edukacijskih usluga za javni i privatni sektor, u Hrvatskoj i inozemstvu. Posljednjih 20 godina bavi se vođenjem projekata, modeliranjem i unapređenjem poslovnih procesa, upravljanjem rizicima, informacijskom sigurnošću i osiguranjem kontinuiteta poslovanja. Vodila je više od 50 različitih projekata, među kojima su i međunarodni i EU projekti. Provela je veliki broj procjena rizika i procjena usklađenosti poslovnog i informacijskog sustava sa zahtjevima međunarodnih normi (ISO 27001, ISO 27002, ISO 22301, CobIT itd.). Održala je preko 100 seminara u području modeliranja i unapređenja poslovnih procesa, vođenja projekata,  upravljanja rizicima, upravljanja informacijskom sigurnosti, upravljanja kontinuitetom poslovanja, itd. Predavač je na Veleučilištu Velika Gorica. Član je Izvršnog odbora PMI Croatia. Autor je više od 30 stručnih i znanstvenih radova te više internih skripti i knjiga iz spomenutih područja te nositelj brojnih certifikata.

 
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Gordan Terzić