Marko Brković

Marko Brković, dipl. oec., diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer Opća ekonomija. Većinu radnog iskustva stekao je u Soniku d.o.o. Zadar radeći u službama  nabave  i kontrolinga. Od 2016. godine obavlja poslove Izvršnog direktora. Kao član ili kao voditelj tima radio je na implementaciji kontrolinga na nivou tvrtke, pojedinih službi (nabave, prodaje, logistike, marketinga). Ima dugogodišnje iskustvo na poslovima analize, planiranja, praćenja realizacije i upravljanja poslovnim procesima. Iskustvo je dodatno nadograđivao pohađajući edukacije iz područja organizacije i managementa, kontrolinga (C.A. certifikat), financija kao i rukovođenja ljudima.

 
Prethodna objava
  Ozren Hudina
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Nenad Trajkovski