Mario Kurtović

Mario Kurtović, dipl. oec., zaposlen je kao Corporate Credit Officer u Europskoj investicijskoj banci (EIB) u Luksemburgu, gdje je zadužen za procjenu kreditnog rizika velikih i srednjih europskih poduzeća. Tijekom rada u razvojnom bankarstvu analizirao je brojne domaće i inozemne projekte i kompanije iz različitih sektora, s fokusom na prerađivačku industriju, usluge i trgovinu. Uža specijalnost su mu procjena kreditnog rizika, modeli za izračun kreditnog rejtinga te sektorske analize. Prethodno radno iskustvo stekao je na pozicijama kreditnog analitičara u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR), analitičara u Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), višeg analitičara za poslovno planiranje u Coca-Coli HBC Hrvatska te konzultanta u Roland Berger Strategy Consultants. Završio je Ekonomski fakultet u Splitu te se kontinuirano usavršava u zemlji i inozemstvu. Dodatno je stekao titulu ovlaštenog računovodstvenog forenzičara te certificiranog kreditnog eksperta od strane Moody's Analytics.

 

 
Prethodna objava
  Vedran Sokač
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Paulino Lonza