Marija Kurtović

Marija Kurtović zaposlena je kao Supervizor u poreznom odjelu društva KPMG Croatia d.o.o. Svoju karijeru je započela u Poreznoj upravi gdje je radila kao viši inspektor u Odjelu za nadzor velikih poreznih obveznika te stekla brojna iskustva iz područja poreza na dobit, PDV-a te ostalim područjima domaćeg i međunarodnog oporezivanja. Marija je završila Ekonomski fakultet, smjer financijski management u Osijeku, te poslijediplomski specijalistički studij iz područja računovodstva i poreza na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Prije dolaska u društvo KMG Croatia radila je kao porezni konzultant u društvu Ernst & Young na različitim poljima poreznog savjetovanja poput međunarodnog poreznog strukturiranja, due diligence-a i transfernih cijena.

 
Prethodna objava
  Dijana Kladar
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Ante Gavran