Krešimir Jurun

Krešimir Jurun je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Nakon fakultetskog obrazovanja radi u savjetodavnom sektoru na poslovima analitičara u područjima izrade poslovnih planova, investicijskih studija i cost-benefit analiza. Zaposlen je u društvu AD Plastik d.d. od 2014. godine. Trenutno radi na poziciji Direktora kontrolinga i računovodstva. Vanjski je suradnik Sveučilišta u Splitu na kolegijima Korporativno izvještavanje i Forenzično računovodstvo. Pri kraju je stručnog obrazovanja u programu Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 
Prethodna objava
  Edin Leho
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Nedeljko Štefanić