Jasmina Dovgan

Jasmina Dovgan,  dipl. oec. članica je Uprave i rukovoditeljica odjela financija i kontrolinga poduzeća Signalinea d.o.o. Diplomirala je na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji. Kontinuirano se usavršava iz područja kontrolinga, financija i menadžmenta te posjeduje certifikate Poslovne učinkovitosti i njenih međunarodnih partnera „Certified Controller“ (International Group of Controllers (IGC), Švicarska), „Advanced Business Controller“ (Horváth & Partners, Njemačka) i „Forenzički analitičar“.

 
Prethodna objava
  Slaven Dobrić
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Ognjen Bagatin