Ivica Pervan

Prof. dr. sc. Ivica Pervan je profesor računovodstva na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Autor je 50 stručnih članaka vezanih uz primjenu MSFI-ja, knjige Računovodstvo poslovnih spajanja, te je koautor nekoliko stručnih priručnika. Sudjelovao je u izradi 30 poslovnih projekata (investicijskih studija, procjene vrijednosti poduzeća, procjene vrijednosti nematerijalne imovine, formuliranja računovodstvenih politika, CBA, praćenja i alokacije troškova). Član je dviju profesionalnih računovodstvenih udruga, te sudjeluje u edukaciji ovlaštenih računovođa, forenzičnih računovođa, poreznih savjetnika i procjenitelja u Hrvatskoj i u inozemstvu. Objavio je 50 znanstvenih radova, od čega je 7 u međunarodnim časopisima referenciranim u bazama WoS i Scopus. Glavna područja njegovog znanstvenog interesa su: vrijednosna važnost računovodstvenih informacija na tržištu kapitala, modeliranje poslovnog neuspjeha (insolventnosti/bankrota), sustavi menadžerske kontrole i utjecaj informacijskih tehnologija na menadžersko računovodstvo.

 
Prethodna objava
  Marko Čoh
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Marko Gudelj