Holger Gerths

Holger Gerths je diplomirao strojarstvo na Tehničkom sveučilištu u Berlinu. Od 1992. godine je radio u IT sektoru kao konzulttant i developer sa fokusom na Microsoftove proizvode. 2003. je osnovao poduzeće itbuero gerths, a 2001. je bio suosnivač HI-CHART GmbH sa Markusom Wolfom, gdje je bio generalni direktor. Zajedno sa Rolfom Hichertom i implementacijom SUCCESS konceptom, fokusira se na razvijanje sofisticiranih aplikacija za Microsoft Office, posebno Excel® – sa glavim fokusom na godišnja izvješća i vizualizacije u MS Excel®-u. Do sada je proveo opsežno istraživanje te tako postao internacionalno prepoznat stručnjak. Danas stotine kompanija koristi njegove “Tips & tricks” koje je izmislio te koje prezentira na raznim seminarima i konzultantskim projektima.

 
Prethodna objava
  Ilija Braovac
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Goran Ledinšćak