Davor Jambrešić

Davor Jambrešić u Croatia osiguranju radi od 2007. godine. Prvih sedam godina proveo je u Odjelu za poslovnu inteligenciju angažiran na poslovima razvoja korporativnog skladišta podataka. Slijedećih pet godina, u Sektoru za kontroling radi na implementaciji korporativnog BI rješenja s ciljem bolje podrške odlučivanju i implementaciji SAP CO i FM modula. Sredinom 2019. prelazi na poziciju direktore Službe za poslovnu inteligenciju i upravljanje podacima koju i danas obnaša. Završio je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a dodatno se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i kroz niz specijalističkih edukacija iz područja BI-a, osiguranja i kontrolinga.

 
Prethodna objava
  Hrvoje Patajac
Sve objave
 Naš tim
Sljedeća objava
Matija Jurin