10:00 - 10:15   Otvaranje konferencije
 
 
10:15 – 11:45  

Kontroling i učeća organizacija

Hrvoje Patajac, DIREKTOR KONTROLINGA, ADRIS

 • Što je to učeća organizacija i zašto je važna
 • Izazovi uspostave učeće organizacije
 • Uloga kontrolinga u uspostavi učeće organizacije
 • Načela učeće organizacije u izgradnji kontroling tima
 

Management by One Number (MBON)

Mladen Meter, KONZULTANT ZA KONTROLING I FINANCIJE, CERTIFIED CONTROLLER, IBCS® CERTIFIED TRAINER AND CONSULTANT, POSLOVNA UČINKOVITOST

 • Upravljački koncepti (BSC, KPIs, MbO, MbE, OKR)
 • Leading & Lagging Indicators
 • MBON Modeling
 

Kontroling za novo desetljeće

Boris Borčić, CFO I ČLAN UPRAVE, HOLDINA I ENERGOPETROL (INA GRUPA)

 • Put do 2020. – projekti i inicijative za povećanje učinkovitosti
 • Unapređenje usluga kontrolinga i stvaranje dodatne vrijednosti za poslovanje
 • Primjena inovacija i novih tehnologija u kontrolingu 
 
 
11:45 – 14:00   Pauza
 
 
14:00 – 15:45  

Planiranje i izvještavanje – Business Case iz javnog sektora

Tomislav Šuta, DIREKTOR, VIK

 • Ishodišno stanje upravljačke prakse u VIK-u
 • Unaprjeđenje strateškog i operativnog planiranja
 • Implementacija menadžerskog izvještavanja – proces i koristi
 

Controlling Journey – Business Case iz IT sektora

Ivana Kalanj, Matija Pavelić, SERENGETI

 • Profil poslovanja i izazovi u poslovanju
 • Poslovna učinkovitost – projektna suradnja
 • Strateško i operativno planiranje
 • Oblikovanje i uspostava menadžerskog izvještavanja
 

Integracija kontrolinga u agilno poslovanje

Jurica Štimac, DIREKTOR PLANIRANJA I IZVJEŠTAVANJA, INFOBIP

 • Strukture, procesi i izvori podataka
 • Kapaciteti, zahtjevi i potrebe agilnog poslovanja
 • Lessons Learned
 

Napomene:

Organizator zadržava pravo izmjene rasporeda i sadržaja konferencije.
 

 
 
Hrvoje Patajac
 

Mr. sc. Hrvoje Patajac je direktor kontrolinga Adris grupe. Glavni zadatak mu je implementacija kontrolinga na razini grupe te podrška taktičkom i strateškom odlučivanju. U Adrisov tim došao je 2003., a prije toga radio je u Nexe Grupi i zagrebačkoj Farmaciji na poslovima voditelja kontrolinga. Prvo radno iskustvo vezano mu je za IT sektor i tvrtku MIPS gdje je radio na brojnim razvojnim projektima. Član je nadzornog odbora u nekoliko tvrtki: Adris grupa d.d. Rovinj, Cromaris d.d. Zadar, Maistra d.d. Rovinj, Croatia osiguranje d.d. Zagreb. Diplomirao je 1995. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Završio je studij poslovnog upravljanja Diploma Study in Management na istom fakultetu. Magistrirao je 2002. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na smjeru ”Financije poduzeća”.

Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Tomislav Šuta
 

Tomislav Šuta, dipl. oec, na Ekonomskom fakultetu u Splitu diplomirao je 2006. godine. 2010. godine položio je foreznično računovodstvo (RRIF) u organizaciji Porezne uprave, kao i osposobljavanje za transferne cijene 2013. godine.  Prošao je osposobljavanje u području javne nabave te je stekao certifikat samostalnog stručnjaka za pripremu i provedbu EU projekata. Od 2006. godine radio  je na poslovima upravnog savjetnika, a potom i poreznog inspektora u Poreznoj upravi Split. Od 2014. godine na mjestu je direktora Regionalnog centra čistog okoliša (RCČO) Splitsko-dalmatinske županije. Od ožujka 2018. godine na dužnosti je direktora Vodovoda i kanalizacije (VIK) Split te stalni sudski vještak za računovodstvo, financije i poreze. Tijekom rada u RCČO-u i VIK-u, osigurao i upravljao investicijama u visini 3,7 milijardi kuna iz EU fondova.

Boris Borčić
 

Boris Borčić, član je Uprave i izvršni direktor za financije u kompanijama Holdina d.o.o. i Energopetrol d.d., članicama INA Grupe u Bosni i Hercegovini. Profesionalnu karijeru je započeo 2010. godine u INA Grupi u kontrolingu, nakon čega je obnašao više različitih funkcija unutar Financija i IT-a. Prije trenutne pozicije na koju je imenovan u lipnju 2019. godine g. Borčić je obnašao funkciju direktora Kontrolinga upravljačkih i servisnih funkcija INA, d.d. Akademsko obrazovanje stekao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci gdje je završio i poslijediplomski studij Ekonomije energetskog sektora. Dodatnu edukaciju stekao je u sklopu MBA programa poslovne škole Cotrugli.

Jurica Štimac
 

Jurica Štimac, Direktor planiranja i menadžerskog izvještavanja u Infobipu.Profesionalnu karijeru je započeo 2011. godine u Coca-Cola HBC Hrvatska u financijama. Krajem 2013. prelazi u Grupu Podravku gdje je tijekom pet godina između ostalog radio na pozicijama voditelja planiranja, menadžera u Globalnom razvoju poslovanja te zamjenika direktora Kontrolinga. Iz Fortenova Grupe gdje je radio na poslovima transformacije poslovanja, 2019. se pridružuje timu Infobipa. Diplomirao je 2010. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2019. završio je ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) edukaciju. Nagrađen je kao Najbolji kontroler 2018. godine za projekt transformacije izvještavanja u Grupi Podravka korištenjem BI alata.

 

MODERATOR:

Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 

Ukoliko ne dobijete potvrdu web stranice da je prijava uspješno zaprimljena, molimo Vas da se prijavite na broj telefona 01/ 2304-571 ili putem e-mail-a na info@poslovnaucinkovitost.eu.

 
Polja označena sa * znakom su obavezna.