16. 12. 2014.
Uspješan kao Walt Disney

U poslovnome svijetu imperativ je biti uspješan. No, kojiput je teško ostvariti planirane ciljeve koji iznova iziskuju osmišljavanje novih, inovativnih, vrijednih i primjenjivih proizvoda ili usluga. Proces osmišljavanja uvelike olakšavaju brojne kreativne tehnike među kojima je i posebno mjesto našla i „Disneyjeva strategija uspješnosti“. Kako ostvariti planirano? Po kojim ga kriterijima vrednovati? Koje su prepreke u njegovu ostvarenju? – s navedenim pitanjima suočavaju se zaposlenici čiji je zadatak inovirati poslovne aktivnosti te analizirati i rješavati probleme u poslovanju. Svaki inovacijski projekt ujedno je i kreativni projekt koji, u ovome slučaju, nudi rješenje sagledano iz tri perspektive – kreativne imaginacije, praktične akcije i kritičke profinjenosti.

Uloge sanjara, realista i kritičara sastavnica su „Disneyjeve strategije uspješnosti“ koju je, prema Waltu Disneyju, razvio Robert Dilts unutar svog neurolingvističkog programiranja (proučavanja kako pomoću jezika i komunikacije funkcionira naš um te njihov utjecaj na pojedinca i druge). Naime, kreativni genij 20. stoljeća, Walt Disney posjedovao je sposobnost istovremenog igranja triju uloga. Njegova kreativnost svodila se na međuovisnosti mašte i strategije što mu je omogućilo da sve svoje želje, snove i fantazije pretoči u stvarnost. Tako je tijekom stvaranja prvih dugometražnih animiranih filmova, poput Snjeguljice, Pepeljuge, Pinokija, posegnuo za ovim revolucionarnim pristupom kako bi u svojoj kreativnoj radionici mogao usklađivati razmišljanja svih zaposlenika. Postupak igranja uloga odvijao se tijekom sastanka u odvojenim prostorijama. Svaka uloga imala je svoju prostoriju. Jedna je bila velika, svijetla, puna slika, crteža i pogodna za sanjarenje, druga je bila manja, tek osnovno opremljena za realno razmišljanje, dok je treća bila najmanja i  jednostavna uređena za nesmetano kritiziranje. Danas za Disneyjevom tehnikom posežu brojni uspješni poduzetnici i poduzeća kojima je cilj da se na sastancima ili tijekom kreativnih procesa stvaraju nove ideje za uspješnije poslovanje.

 

    Slika 1. Disneyjeve odvojene prostorije za igranje različitih uloga

   Izvor: http://bit.ly/1IWI53C

 

Tko je Sanjar, tko Realist, a tko je Kritičar?

Gotovo je nemoguće da pojedinci mogu igrati sve tri uloge jednako uspješno kao što je to mogao Walt Disney. S obzirom na to da su neki rođeni sanjari, drugi su po prirodi realisti, a treći su pak kritičari, ova kreativna tehnika omogućuje osvještavanje uloge u kojoj su po prirodi najbolji, kao i one u kojoj su osrednji i loši. Promjena uloga, prije svega, pomaže u odmicanju od uobičajenih i ustaljenih obrazaca ponašanja i razmišljanja da bi se određeni problem mogao sagledati iz različitih perspektiva. Na taj način se spoznaju nove mogućnosti i ideje, povećava se razumijevanje, emocionalna inteligencija, fleksibilnost i radna učinkovitost.

Tri uloge, neophodne za stvaranje ideja i njihovu realizaciju su:
1. Sanjar osmišljava ideje ili plan za rješavanje problema. Njegovom umu ništa nije nemoguće te je ispunjen neograničenom maštom i fantazijama. On daje viziju i odgovara na pitanje „ŠTO?“. U toj početnoj fazi kreativnog procesa definiraju se ciljevi, svrha te prednosti u ostvarenju.
2. Realist u drugoj fazi kreće u akciju, odnosno osmišljava plan za praktičnu realizaciju i implementaciju najbolje ideje odgovarajući na pitanja: „TKO?“, „GDJE?“, „KADA?“ i „KAKO?“.
3. Kritičar u posljednjoj fazi logički razmatra moguće rizike, slabosti i nedostatke ideje Sanjara i plana Realista. Kritizira i ukazuje na opasnosti koje mogu dovesti do neželjenih posljedica postavljajući pitanje „ŠTO AKO?“.

Ključ uspješnosti ove kreativne tehnike je u timu. Sinergija triju timova – sanjara, realista i kritičara može pretvoriti ideju u stvarnost čime se ostvaruju konačan cilj i uspješnost. Kod primjene strategije potrebno je na početku predstaviti problem, sagledati ga kao vanjski promatrač te nastaviti s ostalim ulogama. U prostoriji u kojoj se odvija proces postavljaju se tri mjesta, obično u svaki kut, gdje se pojedinačno ili u timu prema redoslijedu, od sanjara do kritičara, sagledavaju problemi i moguća rješenja. Obično sve počinje fazom Sanjara, odnosno njihovim brainstormingom da bi se prvo mogla iznijeti što inovativnija rješenja. Poželjno je da se kroz sve uloge prođe nekoliko puta ili da se članovima tima mijenjaju uloge sve dok se ne predvidi što više prepreka i ne pronađu odgovori.

Izvori:

1. Srića, V. (1997). Kako postati pun ideja: Menadžeri i kreativnost. Zagreb: M.E.P. CONSULT.
2. Disney Brainstorming Method: Dreamer, Realist, and Spoiler: http://bit.ly/1zkw8Rg
3. WALT DISNEY: Strategies of Genius: http://bit.ly/1wBkxMA
4. Disney method (Dilts): http://bit.ly/1svLFaz

Napisala: Ivana Domitran, mag. comm., mag. educ. croat., Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje

 

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.