23. 03. 2015.
Uloga kontrolinga u krizi

Sigurno ste i sami svjesni da za vrlo ozbiljna pitanja vrlo rijetko postoje i trenutačna rješenja, a da su istovremeno dovoljno kvalitetna i dugoročno održiva. Da vrijede drugačija pravila za ovakve poslovne situacije, ne bi bilo toliko poduzeća u poteškoćama i ne bi se njihov broj iz dana u dan povećavao. S druge strane, prihvaćanje postojeće situacije kao nepromjenljive odnosno izbjegavanje rješavanja nastalih poslovnih poteškoća nikako ne može biti prihvatljiv stav za jednog kontrolera.

Brza i jednostavna rješenja

U poslovnoj praksi kod poduzeća s poteškoćama, nažalost, vrlo često je moguće susresti uznemirene i nestrpljive managere koje malo zanima sama pozadina nastanka poteškoća, nego žele brza i jednostavna rješenja. Dodatna otegotna činjenica, u smislu dugoročno kvalitetnog rješavanja problema, univerzalnih i brzih rješenja za svaku situaciju sve je više i više. Na sebi svojstven, kratkoročan, ali zanimljiv način - potražnja za rješenjima za ovakve situacije se vrlo često spoji sa ponudom. Poduzetnici i menadžeri traže brza i jednostavna rješenja, a takvih konfekcijski pripremljenih rješenja ima i na raspolaganju su za korištenje. U toj transakciji i tom trenutku obje strane su zadovoljne, što neodoljivo podsjeća na situaciju sretne kupnje – baš smo to tražili!
Sve je po slovu zakonu i pravilima struke, a ambiciozni plan budućeg poslovanja sadrži dojmljive tablice i grafikone, impresivne stope rasta prihoda, prihvatljive stope raste rashoda, solidne ključne pokazatelje poslovanja i još k tome projekciju gotovo 100% naplaćenih potraživanja. Dakle, sve željeno je tu – sada preostaje samo zavrnuti rukave i postići zacrtano, plan poslovanja i oporavka koji je izniknuo iz pera stručnjaka i koji obećava sjajnu budućnost – čak i bolju nego je na početku priželjkivano.Za naručitelje rješenja svako „kompliciranje i odugovlačenje“ pri izradi koncepta budućeg poslovanja traženjem uzroka – u poslovanju i odgovornim osobama – u potpunosti opravdava sveopću i široko prihvaćene percepciju kontrolera kao neomiljene osobe u poduzeću. Takvih „sučeljavanja na terenu“ o načinu kako kontroleri trebaju raditi svoj posao ima vrlo mnogo i na određeni način govore i o nekim nesavjesnim poduzetnicima i menadžerima, a usudio bih se kazati ponekad i kontrolerima. U značajnoj mjeri se navedena razmišljanja mogu primijeniti i na Vašu situaciju, a naravno Vaše je pravo izbora.

Kontroling treba biti proaktivan i kreativan

Ne treba zanemariti činjenicu da žurne situacije traže i žurnu reakciju, ali pri tome svakako treba paziti da to ne bude na uštrb kvalitete rješenja. Kako je određeno vrijeme bilo potrebno da „kola krenu nizbrdo“, izgledno je da će biti potrebno izvjesno vrijeme za analizu nastanka problema te korištenjem znanja i iskustva izraditi prikladan prijedlog rješenja. Ne treba posebno isticati da je u ovoj misiji neizostavno da ste u managerovoj percepciji Vaše funkcije stasali od „brojčanika“ do internog savjetnika u poduzeću. Proces „prosvjetljenja“ kontrolera i put do konačnog rješenja započinje kao i uvijek na strukturiran način prožet pitanjima tipičnima za analizu postojećeg stanja: Što?, Zašto? i Tko?, a nastavlja se pitanjima primjerenima za izradu budućeg plana poslovanja: Što?, Kako?, Kada? i Tko?. Naravno da nakon toga dolaze i pitanja koja su vezana uz samo izvršenje plana: Što?, Koliko? te Zašto?, a onda ponovno započinje proces novog ciklusa planiranja odnosno prognoziranja poslovnih aktivnosti. U cijelom procesu planiranja nezaobilazno je predano sudjelovanje svih osoba ključnih za poslovanje poduzeća kako kontroler ne bi „ostao usamljen sa svojim tablicama i proračunima“. Korištenje kreativnih tehnika među managerima i zaposlenicima kao što su mentalne mape, brainstorming i dr., također može dati kvalitetne ideje za izradu smjernica budućeg poslovanja poduzeća. Nadalje ne treba zanemariti, a potom u timu i vrednovati, generiranje raznih mogućih scenarija budućeg odvijanja poslovnih aktivnosti npr. korištenjem (besplatnih) alata poslovne inteligencije. Naravno da treba koristiti i eksterne izvore znanja kao što su specijalističke edukacije na kojima kod iskusnih kolega isto tako možete pronaći odgovore ili možete dobiti ideje za rješavanje nekih Vaših pitanja.Uloga kontrolinga (u krizi) mora biti proaktivna i strateški orijentirana, a nedovoljno dobro izanalizirani prijedlozi rješenja vrlo rijetko daju dugoročno kvalitetna i održiva rješenja. Tih činjenica management treba biti svjestan i zbog toga strpljiv,na kontroling učinkovit, proaktivan i kreativan u traženju rješenja.

"Za kvalitetnu izradu „plana izlaska iz krize“ pomaže sama prihvaćenost kontrolera u poduzeću, ali i njegova stručnost te proaktivnost u (u)poznavanju poslovnih procesa i njihovoj međuodjelnoj (i teritorijalnoj) povezanosti. Takvim pozicioniranjem kontrolera može doći do generiranja novih ideja koje mogu biti iznenađujuće tj. visokovrijedne za cijelo poslovanje (engl. serendipity)."

dr. sc. Mladen Meter

Naučite više o uvođenju i organizaciji kontrolinga u poduzeću prijavom na specijalističku radionicu: "Koncepcija, uvođenje i organizacija kontrolinga" koja će se održati 12.11.2020. na adresi Martićeva 73/1,  u Zagrebu.

 
Da li vam se svidio stručni tekst?
Prijavite se za redovito primanje obavijesti iz kontrolinga, financija i menadžmenta.