Već više od 40 godina svog postojanja International Association of Controllers / Internationaler Controller Verein (ICV) postavlja standarde kvalitete za kontroling i kontrolere te je stoga danas važna adresa za izvrsnost kontrolinga u Europi.

Oko 6.500 članova ima koristi od široke mreže kontakata, izvrsnih kontroling događaja, nagrada za izvrsnost u radu i od više od 60 stručnih radnih grupa koje su regionalno orijentirane ili fokusirane na specijalne teme ili industrije.

Radnu grupu ICV Croatian Adriatic Region vodi Dr. Mladen Meter, a grupa je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju poduzeća različitih industrija. 

 

Detalji sadržaja i raspored 2. ICV CROATIAN ADRIATIC REGION WORKSHOPA nalaze se u nastavku.

 
 
  2. ICV CROATIAN ADRIATIC REGION WORKSHOP

"KONTROLER KAO PARTNER MENADŽMENTU"

Le Méridien Lav, Split, petak 23.03.2018. 13:00 - 19:00

 
 
  VAŽNOST SURADNJE MENADŽERA I KONTROLERA

Svaka vrsta organizacije, bilo da je profitnog ili neprofitnog karaktera, treba imati za cilj da u svom poslovanju ostvari veće koristi od troškova te maksimalni povrat na raspoloživa sredstva.

Kontroler, kao partner menadžmentu, pomaže menadžmentu korištenjem raznih koncepata, metoda i alata u ostvarenju organizacijskih ciljeva očuvanja postojeće i stvaranja (nove) dodane vrijednosti.

Ova radionica predstavlja izvrsnu priliku za usavršavanje i razmjenu iskustva za sve menadžere i kontrolere koji žele na bolji način upravljati poslovanjem poduzeća!

S obzirom da se ova radionica ICV Croatian Adriatic Regiona održava u Splitu, čini se prikladnim usporediti upravljanje poslovanjem poduzeća s jedrenjem na jedrilici.

kontroler

Izvor: (Eschenbach, R. i Siller, H. (2011) Controlling profesionell, str. 20.-21., Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart).

Poduzeće kao jedrilica

Za upravljanje jedrilicom, u dinamičnim i kompleksnim uvjetima, potrebno je imati odnosno razviti odgovarajuće sposobnosti, kako bi se moglo kroz promjenjivo vrijeme, vjetar i struje, sigurno jedriti i ostati na željenom kursu. Za to nije samo dovoljno imati iskusnu, profesionalnu i angažiranu posadu, nego i jedrilicu određenih performansi.
Iz perspektive menadžmenta poduzeća, isto se može usporediti s upravljanjem poduzećem. Jedrilica se mora boriti sa svojim izazovima, pa i u hodu prilagođavati svoju ranije planiranu rutu, sve kako bi uspješno došla do cilja. Na sličan način se i poduzeće mora kroz svoj poslovni model boriti s okruženjem, tržištem i konkurencijom da bi (p)ostalo uspješno.
Da bi jedrilica dobro jedrila, kapetanu su potrebni dobri mornari, a da bi se dobro upravljalo poduzećem, menadžerima su potrebni dobri kontroleri.   

 

 
 
12:45 – 13:00   OKUPLJANJE I REGISTRACIJA SUDIONIKA
 
 
13:00 – 13:30   KONCEPCIJA, ORGANIZACIJA I UNAPRJEĐENJE KONTROLINGA

Predavač: Dr. Mladen Meter

 • Strateški i operativni izazovi poslovanja
 • Uloga kontrolinga u unaprjeđenju poslovanja
 • Preporučena organizacija kontrolinga - iskustva iz prakse
 
 
13:30 – 14:00   SINERGIJSKI UČINCI SURADNJE MENADŽERA I KONTROLERA

Predavač: Frane Galzina, dipl. oec.

 • Nužne kompetencije menadžera i kontrolera
 • Zajednička odgovornost za održivi uspijeh
 • Suradnja menadžera i kontrolera - iskustva iz prakse
 
 
14:00 – 14:30   NJEMAČKA ŠKOLA MENADŽMENTA - CONTROLLINŠKO PLANIRANJE

Predavač: Prof. dr. sc. Tihomir Luković 

 • Hrvatska u teoriji menadžmenta
 • Njemačka škola menadžmenta
 • Kultura kao činitelj menadžmenta (usporedba Europa, Amerika i Japan)
 
 
14:30 – 15:00   PAUZA ZA KAVU
 
 
15:00 - 15:30   PREDVIĐANJE POSLOVNOG (NE)USPJEHA

Predavač: Prof. dr. sc. Ivica Pervan

 • Trendovi insolventnosti
 • Financijski profil poduzeća u stečaju
 • Modeli za procjenu boniteta i poslovnog (ne)uspjeha
 
 
15:30 – 16:00   ZNAČAJ IZVRSNOSTI POSLOVNE ORGANIZACIJE I PROCESA

Predavač: Marko Gudelj mag. oec.

 • Ciljevi upravljanja poslovnim procesima (BPM)
 • BPM kao podrška menadžmentu i poduzeću
 • Organizacija, mjerenje i upravljanje poslovnim procesima
 
 
16:00 – 16:30   RESTRUKTURIRANJE PODUZEĆA – ISKUSTVA IZ PRAKSE

Predavač: Dr. Marko Čoh

 • Financijsko i organizacijsko restrukturiranje (Britanska vs. SEE praksa)
 • Preduvjeti za uspješno restrukturiranje
 • Model, metode i alati za restrukturiranje
 
 
16:30 – 17:15   ANALIZA KVALITETE MENADŽMENTA I KONTROLINGA – PRAKTIČNA RADIONICA
 
 
17:15 – 17:30   BUDUĆE AKTIVNOSTI ICV WORKING GROUP CROATIAN ADRIATIC REGION
 
 
17:30 – 19:00   EXPERIENCE EXCHANGE & NETWORKING
 
 
  Korisne informacije:

Sudjelovanje na događaju ICV Working Group Croatian Adriatic Region pod nazivom „Kontroler kao partner menadžmentu“ je bez naknade za sve članove ICV-a i za one koji to namjeravaju postati u budućnosti.

Rok za prijavu za sudjelovanje na događaju je: srijeda, 21.03.2018. godine.

Dress code događaja je business smart casual.

Zahvaljujemo cijenjenom pokrovitelju ovog događaja Hotelu Le Méridien Lav koji je omogućio povoljnije cijene za sudionike događaja koji se odluče:

 • sudjelovati na Experience Exchange & Networking dijelu događaja u restoranu Conlemani
 • za noćenje u Hotelu Le Méridien Lav (posebna cijena za noćenje od 80 EUR/jednokrevetna soba, 90 EUR/dvokrevetna soba)
  - u cijenu uključen doručak

Za sve sudionike događaja ICV Working Group Croatian Adriatic Region pod nazivom „Kontroler kao partner menadžmentu“ osigurali smo posebni dodatni popust od 10% za sudjelovanje na edukaciji:

„(Re)organizacija procesa u kontrolingu“ koja se održava u subotu, 24.03.2018. godine u Hotelu Le Méridien Lav.

Broj polaznika za oba događaja je ograničen pa požurite s prijavama i osigurajte na vrijeme svoje mjesto!

 
 

PREDAVAČI:

Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Frane Galzina
 

Frane Galzina, dipl. oec. ima dugogodišnje iskustvo na razvoju, implementaciji te upravljanju sustava i modela kontrolinga, upravljanja rizicima, financija (riznicom), financijskog i menadžerskog računovodstva, te razvoja procesa i organizacije u gospodarstvu (industrija, građevinarstvo, ICT) i bankarstvu. Objavljuje radove u stručnim časopisima te predaje na stručnim skupovima, seminarima i posebnim temama na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Kao privatni konzultant za kontroling i menadžersko računovodstvo bavi projektima razvoja i uvođenja kontrolinga u poduzećima i javnoj upravi.

Tihomir Luković
 

Prof. dr. sc. Tihomir Luković, završio je Ekonomski fakultet u Zagrebu, gdje je i magistrirao. Doktorirao je na sveučilištu u Rijeci na temu: „Marketing koncepcija nautičkog turizma Hrvatske“, što je prvi doktorat nautičkog turizma u Europi. Početkom 1990. osnovao je svoje tvrtke u Splitu i Livnu s kojima je obavlja mnoge ekonomske poslove, kao što su revizije, usluge računovodstva, pretvorbe, suradnja sa bankama i drugo. Surađivao je sa OSCD, KPMG, te izradio oko 600 elaborata i studija, a obavio je važne poslove na makro razini, kao što je ukidanje SDK i uvođenje platnog prometa putem banaka u BiH kao i formiranje „Zagrebačke banke“ u BiH. Od 2000. do 2005. godine je radio i surađivao kao controller sa BAMF (Ministarstvo kretanja stanovništva) u Njemačkoj državnoj upravi. Nakon toga počinje s radom na Sveučilištu u Dubrovniku. U 11 godina rada kao profesor, imao je znanstvene radove na 65 međunarodnih konferencija u inozemstvu, 27 znanstvenik članaka, te 16 monografija/udžbenika od kojih 2 na njemačkom i 4 na engleskom jeziku. Gostovao je kao profesor na mnogim sveučilištima u Europi, a kao mentor mentorirao je doktorandima na sveučilištima u Hrvatskoj i Europi.

Ivica Pervan
 

Prof. dr. sc. Ivica Pervan je profesor računovodstva na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Autor je 50 stručnih članaka vezanih uz primjenu MSFI-ja, knjige Računovodstvo poslovnih spajanja, te je koautor nekoliko stručnih priručnika. Sudjelovao je u izradi 30 poslovnih projekata (investicijskih studija, procjene vrijednosti poduzeća, procjene vrijednosti nematerijalne imovine, formuliranja računovodstvenih politika, CBA, praćenja i alokacije troškova). Član je dviju profesionalnih računovodstvenih udruga, te sudjeluje u edukaciji ovlaštenih računovođa, forenzičnih računovođa, poreznih savjetnika i procjenitelja u Hrvatskoj i u inozemstvu. Objavio je 50 znanstvenih radova, od čega je 7 u međunarodnim časopisima referenciranim u bazama WoS i Scopus. Glavna područja njegovog znanstvenog interesa su: vrijednosna važnost računovodstvenih informacija na tržištu kapitala, modeliranje poslovnog neuspjeha (insolventnosti/bankrota), sustavi menadžerske kontrole i utjecaj informacijskih tehnologija na menadžersko računovodstvo.

Marko Gudelj
 

Marko Gudelj magistar računarstva i mag. spec. oec., profesionalac je sa 15 godina iskustva u savjetovanju na međunarodnom tržištu u različitim industrijama. Njegovo područje interesa i rada je upravljanje poslovnim procesima, kako iz poslovne tako i iz tehnološke perspektive. Osobno savjetuje i pomaže strateškim klijentima kako prepoznati, demonstrirati i ostvariti vrijednost koju tehnologija i rješenja mogu donijeti organizaciji i procesima. Ima bogato iskustvo u financijskom sektoru, sektoru energetike, IT-u, naftnoj industriji i telekomunikacijama

Marko Čoh
 

Dr. Marko Čoh ima dugogodišnje iskustvo u strateškim projektima i projektima koji uključuju izgradnju organizacija i timova. Njegovi projekti su donijeli veliku dodanu vrijednost, zahvaljujući strateškoj jasnoći i operativnoj učinkovitosti. Svojim aktivnostima pomogao je brojnim rukovodećim timovima definirati i implementirati nove operativne modele i organizacijske strukture. Uže područje interesa i rada odnosi se na: organizacijski dizajn, menadžment organizacijskih promjena, re-dizajn procesa i formiranje voditeljskih sposobnosti. Neke od referenci za koje je radio: hrvatski maloprodajni trgovac, britansko-američki farmaceutski trgovac, britanska avio kompanija, britanska banka, britanske trgovačke kuće i međunarodno IT poduzeće.

 
 

Ukoliko ne dobijete potvrdu web stranice da je prijava uspješno zaprimljena, molimo Vas da se prijavite na broj telefona 01/ 2304-571 ili putem e-mail-a na info@poslovnaucinkovitost.eu.

 
Polja označena sa * znakom su obavezna.