Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.

Opis i ciljevi:
U okruženju iznimno složenih i povezanih financijskih tržišta, minimiziranje rizika i izbor uspješne strategije upravljanja ključnim parametrima poslovanja postaju osnovni čimbenici kvalitete poslovnih organizacija. Danas sve više sazrijeva spoznaja da kvalitetno poslovanje podrazumijeva procjenu rizika kojim je poslovanje poduzeća izloženo i poduzimanje adekvatnih radnji u cilju zaštite od istih. Posljednjih godina poseban utjecaj na poslovanje poduzeća imao je tržišni rizik te potreba za zaštitom od istoga postaje sve bitnija.

Polaznici će kao rezultat sudjelovanja na radionici razumjeti i biti u stanju opisati osnovne tržišne rizike kojima je suvremeno poduzeće svakodnevno izloženo. Također će se upoznati s više i manje složenim instrumentima zaštite, njihovim karakteristikama i metodama primjene u većini tržišno uvjetovanih situacija. Navedeno će im omogućiti jednostavniji i ispravniji odabir kod potencijalne primjene potrebnih metoda zaštite. Putem naučenog bit će u mogućnosti uspješno sačuvati cash flow iz osnovnog poslovanja i omogućiti da se poduzeće fokusira na obavljanje core djelatnosti čemu bi svaka i trebala težiti.

Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s glavnim open source alatima kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama te na taj način pokazati i neinformatičarima jednostavnost u implementaciji i upotrebi navedenih alata.

Kome je radionica namijenjena:
Menadžerima svih razina upravljanja i svih veličina organizacija, korporativnim rizničarima, voditeljima/direktorima funkcije financija i računovodstva (CFO-ima), voditeljima/direktorima funkcije organizacije (COO-ima), voditeljima/direktorima funkcije interne revizije.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.
 
SADRŽAJ I RASPORED

Uvod i definiranje osnovnih skupina rizika

 • Financijska matematika – baza za izračune vezane na instrumente zaštite
 • Financijski rizici – valutni, kamatni i rizik promjene cijene financijskih instrumenata
 • VAR - mjera finacijskog rizika

Praktična vježba: Primjena kamatnog računa, diskontiranja i ukamaćivanja u svakodnevnom poslovanju i identificiranju potencijalnih rizika poslovanja. Primjena VAR-a u svakodnevnom poslovanju

Valutni rizik i instrumenti zaštite

 • Tržište valuta
 • FX spot, FX forward i FX Swap
 • Metode zaštite

Praktična vježba: FX spot, FX forward i FX Swap kao instrument zaštite od valutnog rizika

Kamatni rizik i instrumenti zaštite I

 • Kamatno tržište
 • Kamatni Swap kao instrument zaštite
 • Metode zaštite i utjecaj tržišta na odabrane metode

Praktična vježba: Kamatni swap kao instrument zaštite od kamatnog rizika

Kamatni rizik i instrumenti zaštite II

 • Opcije – definicija i osnovna primjena
 • Kamatne opcije kao instument zaštite
 • Metode zaštite i utjecaj tržišta na odabrane metode

Praktična vježba: Kamatne opcije kao instrument zaštite od kamatnog rizika

 
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije