Upravljanje financijskim rizicima

Opis:

 

U okruženju iznimno složenih i povezanih financijskih tržišta, minimiziranje rizika i izbor uspješne strategije upravljanja ključnim parametrima poslovanja postaju osnovni čimbenici kvalitete poslovnih organizacija. Danas sve više sazrijeva spoznaja da kvalitetno poslovanje podrazumijeva procjenu svih rizika kojim je poslovanje poduzeća izloženo i poduzimanje adekvatnih radnji u cilju zaštite od istih. Svaki od rizika sa sobom nosi posljedice na poslovanje kompanije u kraćem ili dužem vremenskom horizontu. Najčešće oni rizici, koji kao posljedice imaju učinke u vrlo kratkom vremenskom odmaku, mogu biti ključni za distinkciju između nastavka daljnjeg poslovnja ili potencijalnog prestanka poslovanja poduzeća. Jedni od takvih su i tržišni rizik i rizik likvidnosti, obzirom da pogreške kod upravljanja istima mogu imati vrlo brze i često neželjene posljedice za poslovanje poduzeća.

Ciljevi:
Polaznici će kao rezultat sudjelovanja na radionici razumjeti i biti u stanju opisati osnovne tržišne i likvidnosne rizike kojima je suvremeno poduzeće svakodnevno izloženo. Upoznat će se s osnovama izrade planova likvidnosti, osnovnim pokazateljima likvidnosti, te instrumentima za pribavljanje likvidnosti. Također će steći znanja o više i manje složenim instrumentima zaštite od tržišnog rizika, njihovim karakteristikama i metodama primjene u većini tržišno uvjetovanih situacija. Putem naučenog biti će u mogućnosti uspješno sačuvati novčane tijekove iz osnovnog poslovanja, obratiti pažnju na izazove u kratkoročnoj i dugoročnoj likvidnosti poduzeća, te kroz navedeno omogućiti da se poduzeće fokusira na obavljanje osnovne djelatnosti.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžerima svih razina upravljanja i veličina organizacija, specijalistima u financijama, rizicima, unutarnjoj reviziji, kontrolingu i ostalim organizacijskim jedinicama koje se bave upravljanjem poslovanja i likvidnošću, a žele se upoznati s dobrim praksama u upravljanju i minimizaciji predmetnih rizika.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICA:

1. DAN

UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI I UPRAVLJANJE BILANCOM

Planiranje likvidnosti

 • Upravljanje operativnom i strukturnom likvidnosti
 • Planovi likvidnosti
 • Testiranje otpornosti na stres
 • Upravljanje likvidnošću u kriznim situacijama

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer plan likvidnosti

Upravljanje bilancom

 • Rezerve likvidnosti
 • Uloga centralne banke u upravljanju likvidnosti
 • Upravljanje aktivom i pasivom (uloga Riznice)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer rezervi likvidnosti

Sastavnice kreditnog rizika

 • Pojmovno određenje i definicija kreditnog rizikai
 • Utvrđivanje kreditnog rizika
 • Metode mjerenja i procjene kreditnog rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Kreditna analiza

Upravljanje kreditnim rizikom  

 • Kreditni proces
 • Strategije zaštite od kreditnih rizika
 • Međuovisnosti kreditnog i drugih rizik

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer zaštita od kreditnih rizika

2. DAN

UPRAVLJANJE TRŽIŠNIM RIZIKOM

Uvod i definiranje osnovnih skupina rizika

 • Financijska matematika – baza za izračune vezane na instrumente zaštite
 • Financijski rizici – Valutni, kamatni i rizik promjene cijene financijskih instrumenata
 • VAR - Mjera finacijskog rizika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjena kamatnog računa, diskontiranja i ukamaćivanja u svakodnevnom poslovanju i identificiranju potencijalnih rizika poslovanja. Primjena VAR-a u svakodnevnom poslovanju

Valutni rizik i instrumenti zaštite

 • Tržište valuta
 • FX spot, FX forward i FX Swap
 • Metode zaštite

PRAKTIČNA VJEŽBA: FX spot, FX forward i FX Swap u kao instrument zaštite od valutnog rizika

Kamatni rizik i instrumenti zaštite I

 • Kamatno tržište
 • Kamatni Swap kao instrument zaštite
 • Metode zaštite i utjecaj tržišta na odabrane metode

PRAKTIČNA VJEŽBA: Kamatni swap kao instrument zaštite od kamatnog rizika

Kamatni rizik i instrumenti zaštite II

 • Kamatne opcije – definicija i osnovna primjena
 • Kamatne opcije kao instument zaštite
 • Metode zaštite i utjecaj tržišta na odabrane metode

PRAKTIČNA VJEŽBA: Kamatne opcije kao instrument zaštite od kamatnog rizika

 
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije