Škola menadžmenta Poslovna učinkovitost

Opis:
Znanja i sposobnosti menadžmenta gotovo svih poduzeća koja  posluju u današnjim uvjetima nameću se kao jedan od ključnih čimbenika rasta i razvoja, ali i opstanka. U praksi je moguće prepoznati čitav niz slučajeva u kojima loš ili neadekvatan menadžment predstavlja temeljni razlog loših poslovnih rezultata, niske razine zadovoljstva i motivacije zaposlenika, visoke razine fluktuacije i sl. U uvjetima krize, odnosno vrlo izraženih negativnih utjecaja iz okruženja, uloga menadžmenta zasigurno je ključno oblikovanje i implementaciju nove strategije, odnosno za preusmjeravanje negativnih trendova te za iskorištavanje prilike koje se u kriznim vremenima mogu ukazati. U tom smislu, menadžment obuhvaća vještine upravljanja ljudskim, financijskim i materijalnim resursima te posebnu važnu vještinu upravljanja informacijama.

Ciljevi:
Cilj ove edukacije jest, sadašnjim i budućim menadžerima, pružiti temeljna znanja u svim područjima koja se nameću kao ključni aspekti upravljanja ljudskim, materijalnim i financijskim resursima. Prije svega, posebna pozornost obraća se na svaku pojedinu menadžersku funkciju, od faze planiranja do faze kontrole, ali i na psihosocijalne vještine menadžera koje bi trebale predstavljati ključni segment zahtijevanog profila menadžera. Pored toga, edukacija pruža uvid u temeljne odrednice strateškog i operativnog menadžmenta, projektnog menadžmenta te procesa upravljanja promjenama. Posebno važno za svakog menadžera jest temeljno razumijevanje financija i računovodstva te menadžerskog izvješćivanja pa se tim područjima pridaje posebna pozornost.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje i veliki broj samostalnih praktičnih vježbi te zajedničku diskusiju o upotrebi u praksi s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Edukacija je namijenjena svim postojećim menadžerima na strateškoj ili operativnoj razini koji prepoznaju važnost kontinuiranog usavršavanja i koji su voljni stečena znanja primjenjivati u praksi. Isto tako, pohađanjem ove edukacije mogu profitirati svi koji smatraju da bi u budućnosti mogli obnašati menadžerske funkcije, odnosno svi koje područje menadžmenta u znanstvenom i praktičnom smislu jednostavno zanima.

 

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

Osnovne menadžerske funkcije i njihove glavne karakteristike

 • Planiranje (temelji poslovnog planiranja)
 • Organiziranje (glavne alternative uspostavljanja organizacijske strukture)
 • Kadrovsko popunjavanje (analiza potreba za zapošljavanjem i postupak selekcije)
 • Vođenje (podjela odgovornosti, mjerenje učinkovitosti, motivacija, nagrađivanje)
 • Kontrola (identifikacija rizika i sustavi internih kontrola)

 

Zahtijevani profil menadžera

 • Važnost stručnih kompetencija menadžera
 • Psihološke kompetencije menadžera
 • Društvene vještine i njihova uloga u pojedinim menadžerskim funkcijama

 

Temeljne odrednice operativnog menadžmenta

 • Proces nabave iz perspektive menadžera
 • Proces prodaje iz perspektive menadžera
 • Proces proizvodnje iz perspektive menadžera
 • Proces upravljanja ljudskim resursima iz perspektive menadžera
 • Instrumenti operativne analize (ABC analiza, točka pokrića, kontribucijska marža)

 

2. DAN

Temeljne odrednice strateškog menadžmenta

 • Faze procesa strateškog menadžmenta i njihove glavne karakteristike
 • Instrumenti strateške analize (matrice portfelja, benchmarking, PEST, SWOT, Porter…)
 • Strateške alternative (strategije rasta, defenzivne strategije, strategije izlaska iz krize)
 • Sustavi strateške kontrole (ključni faktori uspjeha i ključni pokazatelji učinkovitosti)
 • Balanced Scorecard kao sustav strateškog menadžmenta

 

3. DAN

Projektni menadžment

 • Faze projektnog menadžmenta i njihove glavne karakteristike
 • Instrumenti i alati projektnog menadžmenta
 • Procjena uspješnosti realizacije projekta

 

Menadžersko izvješćivanje

 • Temeljna svrha izvješćivanja i glavne vrste izvješća
 • Tipični izvještaji po poslovnim procesima i hijerarhijskim razinama
 • Uloga sustava komunikacije u procesu izvješćivanja

 

4.DAN

Upravljanje promjenama

 • Tipični izvori otpora promjenama
 • Sustavi motivacije za provođenje promjena
 • Osnove pojedinih modela upravljanja promjenama

 

Upravljanje financijama i računovodstvom

 • Osnove računovodstva (uloga računovodstva, pojam konta, kontnog plana, knjiženja…)
 • Osnove financijskog izvješćivanja (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tok)
 • Financijska analiza (glavni pokazatelji likvidnosti, solventnosti, profitablinosti, povrata, zaduženosti i njihovo značenje)
 • Metode procjene vrijednosti poduzeća
 • Metode financijskog planiranja i predviđanja

 

Praktična radionica

 • Primjena pojedinih tehnika strateškog i operativnog menadžmenta na primjeru iz prakse
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
 
Sve edukacije
 Edukacije