Revizija EU projekata

Opis:
Revizija EU projekata proces je verifikacije troškova generiranih u projektima financiranim  iz pretpristupnih i strukturnih fondova EU.  Ulaskom Republike Hrvatske u EU, poduzetnicima se otvaraju velike mogućnosti financiranja svojih projekata sredstvima iz EU fondova, što prema Posebnim uvjetima natječaja iz strukturnih fondova EU za razdoblje od 2014.-2020., te Općim i Posebnim uvjetima natječaja iz pretpristupnih fondova EU, za većinu projekata znači obveznu reviziju odnosno verifikaciju troškova projekta.
 
Svrha revizije EU projekata je potvrda da su svi troškovi nastali na projektu uistinu nastali u svrhu provedbe projekta, da su predviđeni u budgetu projekta te da su u skladu s kriterijima prihvatljivosti troškova koje propisuje EU za pojedine programe. Kako su ti kriteriji vrlo rigorozni,  potrebno je dobro poznavanje propisa i smjernica propisanih od strane EU te specifičnosti koje se javljaju u reviziji EU projekata.

Ciljevi:
Cilj seminara upoznavanje je sudionika s metodom provođenja verifikacije troškova odnosno revizije projekata financiranih iz EU programa te specifičnostima koje se javljaju u provedbi i samoj reviziji projekata ovisno iz kojeg se programa financiraju (IPA, Strukturni fondovi (uključujući i projekte Istraživanja, razvoja i inovacija), FP7 itd.). Poseban osvrt bit će dan na razlike između revizije IPA projekata i projekata Strukturnih fondova, te odredbe Međunarodnog standarda za povezane usluge 4400. Seminar omogućava polaznicima, kroz prezentaciju i primjere iz prakse, upoznavanje s revizijom i procedurama revizije EU projekata, odnosno omogućit će kvalitetnije obavljanje revizije EU projekata.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje usvajati kroz:
• teorijsko predavanje
• praktične vježbe 
• diskusiju s ostalim polaznicima i trenerom

Kome je namijenjena:
Ciljna skupina su revizori koji sudjeluju ili imaju namjeru sudjelovati u revizijama EU projekata, zatim osobe koje sudjeluju u provedbi EU financiranih projekata te svi ostali zainteresirani sudionici koji imaju želju dobiti uvid u jedan od segmenata EU financiranih projekata.SADRŽAJ I RASPORED
 

Predmet i ciljevi revizije te ugovorna obveza

• Što su predmet i ciljevi revizije EU projekata
• Tko su obveznici revizije EU projekata
• Definiranje korisnika, partnera te podugovaratelja i suradnika na projektu

Odredbe i specifičnosti ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te  Općih i Posebnih uvjeta

• Analiza i ključne odrednice ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
• Analiza Općih i Posebnih uvjeta za pojedine programe uz poseban naglasak na opće uvjete koji se primjenjuju na projekte financirane iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU, te iz IPA programa
• Izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Razlike između revizije IPA projekata i projekata Strukturnih fondova, te odredbe Međunarodnog standarda za povezane usluge 4400  

• Specifičnosti i razlike između revizije IPA projekata i projekata iz Strukturnih fondova
• Primjeri različitih vrsta budžetiranja i financijskog izvještavanja za svaki od programa
• Specifičnosti i razlike između izgleda i strukture revizorskog izvješća u IPA projektima i izvješća projekata iz Strukturnih fondova
• Odredbe Međunarodnog standarda za povezane usluge 4400

Revizorske procedure pri kontroli glavnih skupina projektnih troškova:

• Faze u procesu revizije
• Prihvatljivost troškova
• Analiza i kontrolni postupci troškova ljudskih resursa    
• Analiza i kontrolni postupci troškova službenog puta
• Analiza i kontrolni postupci nabave opreme

Revizorske procedure pri kontroli glavnih skupina projektnih troškova:

• Analiza i kontrolni postupci uredskih troškova
• Analiza i kontrolni postupci ostalih troškova – usluga
• Analiza i kontrolni postupci indirektnih troškova
• Analiza i kontrolni postupci prihoda projekta i doprinosa u naravi

Primjeri revizorskog izvješća i financijskih izvještaja projekta

• Primjeri i analiza revizorskih izvještaja za nekoliko projekata financiranih iz različitih programa odnosno fondova
• Primjeri i analiza financijskih izvještaja i budžetiranja za nekoliko projekata financiranih iz različitih programa odnosno fondova

Najčešće pogreške, napomene, pitanja i odgovori

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

  •   
  •   
 
Sve edukacije
 Edukacije