Oporezivanje transakcija između povezanih osoba u Hrvatskoj

Opis:
Više od 60% svjetske trgovine obavlja se između povezanih osoba. Cijene roba, usluga i imovine u tim transakcijama poznate su kao transferne cijene. Njihovu visinu definira tržište, ali i drugi specifični ciljevi. Zato porezni zakoni, kao glavni kriterij definiranja cijene u tim transakcijama, postavljaju načelo nepristrane transakcije. Porezni aspekt transfernih cijena vrlo je bitan budući da direktno utječe na porezno opterećenje, a može izazvati dvostruko oporezivanje. Budući da transferne cijene u značajnom dijelu utječu na porezne prihode država, porezne ih administracije nadziru s posebnom pažnjom. Suvremeni obrasci poslovanja uvjetuju širenje na strana tržišta i sve više akvizicija i povezivanja. U kontekstu širenja i poslovnog povezivanja nužno treba voditi računa i o politici transfernih cijena. Nepoznavanje i pogreške u primjeni propisa mogu rezultirati utvrđivanjem značajnih poreznih obveza i kazni.
Praktične vježbe izvode se u Excel®-u, a temelje se na primjerima poduzeća koja posluju na tržištu Hrvatske i regije.

Ciljevi: 
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s poreznim tretmanom transakcija između povezanih osoba u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na fakturiranje usluga unutar grupe. Kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama prikazat će se na koji način transferne cijene treba strukturirati kako bi bile u skladu s načelom nepristrane transakcije.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom. 

Kome je namijenjena:
• Menadžmentu poduzeća zaduženom za interne operacije grupe i regionalnu politiku
• Specijalistima u kontrolingu, internoj reviziji i računovodstvu
• Voditeljima računovodstva, financija i kontrolinga
• Analitičarima financijskih izvještaja i revizorima


SADRŽAJ I RASPORED


Određivanje povezanih osoba i razlozi provjere transakcija između povezanih osoba

• Određivanje povezanih osoba
• Zakonski tretman transakcija između povezanih osoba
• Transferne cijene i oblikovanje
• Porezni učinci transfernih cijena
PRAKTINČNA VJEŽBA: Primjer određivanja povezanih osoba i analize rizika
 
Transferne cijene i načelo nepristrane transakcije

• Načelo neovisnosti u transakcijama povezanih osoba
• Analiza usporedivosti i čimbenici usporedbe
• Funkcionalna analiza i analiza rizika
• Ocjena transakcija i rezultata nepristrane transakcije
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada funkcionalne analize i analize rizika kompanije te utvrđivanje usporedivih transakcija

Metode za provjeru transfernih cijena

• Preduvjeti primjene metoda transfernih cijena
• Klasične transakcijske metode
• Metode transakcijske dobiti
• Odabir najprimjerenije metode
PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer odabira najprimjerenije metode transfernih cijena

Fakturiranje usluga unutar grupe

• Određivanje usluga unutar grupe
• Ključni čimbenici zaračunavanja usluga
• Utvrđivanje tržišne cijene usluga
• Modeli zaračunavanja usluga
PRAKTIČNA VJEŽBA: Strukturiranje modela zaračunavanja usluga unutar grupe s ciljem porezne optimizacije

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

  •   
  •   
 
 
Sve edukacije
 Edukacije