Opis:
U suvremenim uvjetima poslovanja, kvalitetno poslovno planiranje u javnom sektoru i neprofitnim organizacijama značajna je aktivnost jer je potrebno na što učinkovitiji i efikasniji način planirati korištenje raspoloživih odnosno potrebnih resursa za izvršenje javnih ovlasti.

Pri tome je potrebno analizirati kompleksno poslovno okruženje; očekivanja i potrebe korisnika te naše mogućnosti i resurse da na najbolji mogući način očuvamo i povećamo vrijednost u pružanju svojih usluga i obavljanju zadaća iz svoje ovlasti.

Ciljevi:
Cilj ove radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s pojmovima i sadržajem poslovnog planiranja, organizacijom procesa poslovnog planiranja, analizom poslovnog okruženja i definiranjem strateških ciljeva, izradom operativnih planova, financijskom analizom i izradom financijskog plana s obrazloženjem te mjerenjem i izvještavanjem o ostvarenju planskih veličina. U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

Kome je namijenjena:

 • Menadžerima i rukovoditeljima u javnom i neprofitnom sektoru
 • Poslovnim analitičarima i konzultantima
 • Specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu, internoj reviziji i drugim org. jedinicama koje sudjeluju u izradi planova poslovanja


SADRŽAJ I RASPORED

Uvod u poslovno planiranje

 • Pojam i ciljevi poslovnog planiranja
 • Specifičnosti u izradi poslovnih planova pružatelja javnih usluga i neprofitnih organizacija
 • Organiziranje procesa poslovnog planiranja
 • Metodologija planiranja
 • Faze poslovnog planiranja

Praktična vježba: Hodogram procesa izrade poslovnog plana

Strateški okvir poslovnog planiranja

 • Kaskadiranje strateških ciljeva
 • Definiranje pokazatelja uspješnosti
 • Analiza okruženja, rizika  i poslovnih potreba
 • Izrada godišnjeg programa rada

Praktična vježba: Analiza okruženja i definiranje ciljeva

Izvori informacija za financijsko planiranje i izrada financijskog plana

 • Operativni planovi kao inputi za izradu financijskog plana
 • Izrada financijskog plana s obrazloženjem (prihodi, rashodi, zaduživanja, otplate)
 • Izrada plana novčanih tokova
 • Prezentacija i usvajanje financijskog plana

Praktična vježba: Izrada financijskog plana s obrazloženjem

Financijska analiza i izvještavanje o ostvarenju poslovnog i financijskog plana

 • Praćenje ostvarenja poslovnog i financijskog plana
 • Svrha i struktura izvještavanja (mjerenje učinkovitosti, korekivne akcije)
 • Utvrđivanje i analiza odstupanja
 • Interni periodički izvještaji
 • Postupci kod izmjene poslovnog i financijskog plana

Praktična vježba: Izrada internog izvještaja o ostvarenju financijskog plana

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije