Modeliranje procesa s besplatnim alatom

Opis:
Poslovanje svake organizacije ovisi o učinkovitosti njenih poslovnih procesa. Kako bi se uspješno upravljalo poslovnim procesima, nužno je jasno ih identificirati, modelirati te mjeriti njihov sadašnji učinak. Ovaj seminar pruža osnovna znanja potrebna za uspješnu identifikaciju poslovnih procesa, njihovo modeliranje putem besplatnog alata (Bizagi) te definiranje svih atributa koji određuju svaki poslovni proces, uključujući potrebne ljudske i financijske resurse, očekivano trajanje, ključne indikatore uspješnosti itd. Temeljem postavljenih parametara kroz praktiče radionice provest će se simulacije promjene procesa u svrhu njihovog unapređenje, što je ujedno i preduvjet za ostvarenje boljih poslovnih rezultata.

Ciljevi:

 • Prepoznati poslovne procese i njihov značaj u djelovanju organizacije,
 • Razumjeti koncept upravljanja poslovnim procesima,
 • Naučiti modelirati izvršive i neizvršive poslovne procese u skladu s poslovnom normom BPMN,
 • Naučiti učinkovito koristiti softverski alat (Bizagi) za modeliranje poslovnih procesa,
 • Prepoznati javne i privatne procese te izraditi kolaboracijski dijagram,
 • Pridružiti procesima vrijeme i resurse,
 • Izraditi i dokumentirati As Is model procesa,
 •  Identificirati moguća tehnička, poslovna i organizacijska unapređenja,
 • Koncipirati preustroj (reinženjering) te izraditi To Be model procesa,
 • Izračunati očekivane učinke unaprijeđenog (To Be) poslovnog procesa,
 • Generirati aplikaciju za podršku jednostavnom probnom poslovnom procesu,
 • Dodijeliti uloge i pokrenuti probni poslovni proces uz podršku generirane aplikacije i
 • Analizirati podatke o stanjima i performansama procesa tijekom njegovog izvođenja.

Kome je namijenjena:
Ovaj seminar je namijenjen izvršnom rukovodstvu, projektantima poslovnih procesa, vodećim poslovnim stručnjacima i softverskim inženjerima koji će voditi razvoj programske potpore.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

Uvod u modeliranje poslovnih procesa

 • Opći model organizacije i njezini poslovni procesi
 • Definicija poslovnog procesa      
 • Metode za identifikaciju poslovnih procesa
 • Atributi poslovnog procesa i njegovo dokumentiranje

Pristup modeliranju poslovnih procesa

 • Klasifikacija modela procesa
 • Struktura norme BPMN 2.0
 • Osnovni skup simbola (aktivnost, događaj, slijedni i informacijski tok, polja i staze, podatkovni objekti i poveznice) te njihova semantika
 • Javni, privatni i kolaboracijski procesi
 • Upoznavanje s programskim alatom za modeliranje poslovnih procesa i njegova instalacija na računala polaznika 

Praktična vježba:  Upoznavanje s Bizagi alatom

Potpuni skup simbola i njihova semantika-događaji

 • Vrsta, tip i način djelovanja događaja u modelu procesa
 • Emitirajući i primajući te prekidivi i neprekidivi događaji
 • Mjerač vremena (Timer) kao događaj 

Praktična vježba:  Modeliranje procesa primjenom događaja u Bizagi-ju

Potpuni skup simbola i njihova semantika-aktivnosti

 • Radni korak, potproces i pozivajuća aktivnost
 • Vrste radnih koraka i potprocesa, ponavljajuće aktivnosti
 • Kolaboracija javnih i privatnih procesa

Praktična vježba:  Izrada modela procesa u Bizagi-ju

2. DAN

Potpuni skup simbola i njihova semantika-skretnice

 • Koncept upravljanja slijedom i svojstva skretnica
 • Divergentne i konvergentne, ekskluzivne, paralelne i inkluzivne skretnice, skretnice upravljane događajima
 • Ponavljanje i petlje u procesu
 • Ostali simboli iz potpunog skupa 

Praktična vježba:  Modeliranje procesa primjenom skretnica u Bizagi-ju

Preustroj poslovnog procesa i evaluacija očekivanih učinaka

 • Model postojećeg procesa (As Is) i model novog poboljšanog procesa (To Be)
 • Resursi, vrijeme i drugi parametri izvođenja poslovnog procesa u realnim uvjetima

Praktična vježba:  Izrada poboljšanog modela procesa

Koncept upravljanja poslovnim procesima

 • Važnost evaluacije učinaka preustroja na modelu procesa
 • Simulacija na modelu procesa i način evaluacije učinaka 

Praktična vježba:  Simulacija načinjenog modela procesa putem Bizagi-ja

Model zrelosti i unapređenje poslovnih procesa

 • Životni ciklus poslovnog procesa
 • Model zrelosti poslovnih procesa
 • Preporuke za provedbu unapređenja poslovnih procesa
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije