Međunarodno oporezivanje

Opis:
U međunarodnoj razmjeni proizvoda i usluga javlja se problem dvostrukog oporezivanja koje se najčešće definira kao postojanje jednog poreznog obveznika koji je podvrgnut najmanje dvjema poreznim vlastima kojima je dužan platiti isti ili sličan porez, zbog čega je više oporezovan nego da ga je oporezovala samo jedna od tih vlasti, te je iz tog razloga poznavanje definicija i odredbi Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja pri oporezivanju dobiti i dohotka osnova poreznog planiranja te ujedno i planiranja novčanih tokova.

Ciljevi:
Radionica se temelji na praktičnim iskustvima. Cilj je naučiti polaznike što je međunarodno dvostruko oporezivanje, kako utvrditi boravište, prebivalište, rezidentnost, kada se naknada oporezuje kao dobit od poslovanja, a kada porezom po odbitku, što je sve potrebno znati o izaslanim radnicima na rad kod inozemnog poslodavca ili stranih radnika na rad u tuzemstvo, kako obračunati plaću kada je u primjeni ugovor o socijalnom osiguranju, a kako kada nije u primjeni.


Kome je namijenjena:
Seminar je namijenjen menadžerima računovodstva i financija, kontrolinga, ali i svima koji rade na poslovima računovodstva, revizije i financija, svima koji rade na poslovima plana i analize, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva, bez obzira da li radi o privatnim ili javnim poduzećima.

Metode rada:
Radionica se temelji na primjerima utvrđivanja porezne rezidentnosti i oporezivanja pojedinih vrsta dobiti i dohotka prema odredbama Općeg poreznog zakona, Modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja OECD-a te Zakona i Pravilnika o porezu na dobit i poreza na dohodak.

U kotizaciju edukacije uključeni su nastavni materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

SADRŽAJ I RASPORED

Općenito

 • Uvod i definicija dvostrukog oporezivanja
 • Porezna obveza – neograničena vs. ograničena
 • Metode izbjegavanja dvostrukog oporezivanja
 • Utvrđivanje fiskalne rezidentnosti

PRAKTIČNA VJEŽBA: Utvrđivanje prebivališta, boravišta i rezidentnosti

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja OECD-a

 • Model Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja OECD-a
 • Stalna poslovna jedinica
 • Dohodak od nekretnina
 • Dobit od poslovanja
 • Pomorski i zračni promet
 • Povezana društva (transferne cijene)
 • Dohodak oporeziv porezom po odbitku (kamate, dividende, autorske naknade)
 • Kapitalni dobitak (dobit od otuđenja imovine)
 • Dohodak ostvaren obavljanjem djelatnosti rada  (nesamostalni rad, izaslani radnici)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Oporezivanje „pasivnog dohotka“ primitaka od kamata, dividendi i autorskih naknada, oporezivanje „aktivnog dohotka“ primitaka od nesamostalnog rada

Druge vrste dohotka

 • Članovi uprave
 • Umjetnici i sportaši
 • Mirovine
 • Državna služba
 • Profesori, nastavnici i studenti
 • Ostali dohodak

PRAKTIČNA VJEŽBA: Oporezivanje primitaka umjetnika i sportaša, mirovina, profesora i studenata
 

Prijava dohotka ostvarenog direktno iz inozemstva

 • Godišnji i konačni dohodak
 • Obaveza i postupak prijave dohotka ostvarenog u inozemstvu

PRAKTIČNA VJEŽBA: Posebni postupak oporezivanja

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije