Opis:
Za (re)organizaciju procesa u kontrolingu može se koristiti procesni model kontrolinga prema IGC-u. On služi za dokumentiranje, analizu i oblikovanje procesa kontrolinga, a isto tako kao potpora za raspravljanje o njima te njihovo unapređenje. Važno je da su oblikovani procesi efikasni i efektivni, a u tome pomažu alati Lean managementa koji ih optimiziraju.

Ciljevi:
Da se osigura polaznicima da:

 • razumiju kako koristiti standardni prikaz za procese kontrolinga
 • organiziraju aktivnosti prema SIPOC načelu
 • unaprijede postojeće procese Lean načelima i alatima.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je svima koji moraju donositi odluke važne za uspješno poslovanje:
menadžmentu koji se želi upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima kontrolinga u unapređenju poslovanja
specijalistima u menadžmentu, kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu koji žele obnoviti i proširiti svoje postojeće znanje.

Metode rada:
Polaznici edukacije će steći znanja i vještine kroz predavanje, demonstracijske prikaze, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad sa drugim polaznicima i trenerom.


Sadržaj i raspored:

Misija kontrolera i procesni model kontrolinga

 • Misija kontrolera prema IGC-u
 • Pozicioniranje kontrolinga
 • Procesni model kontrolinga
 • Diskusija i praktični savjeti iz prakse: Organizacija funkcije kontrolinga i
 • procesa kontrolinga

Glavni procesi u kontrolingu I

 • Strateško planiranje
 • Operativno planiranje i budžetiranje
 • Prognoza
 • Diskusija i praktični savjeti iz prakse: Organizacija procesa poslovnog
 • planiranja

Glavni procesi u kontrolingu II

 • Računovodstvo troškova, učinaka i rezultata
 • Menadžersko izvještavanje
 • Projektni i investicijski kontroling
 • Upravljanje rizicima
 • Diskusija i praktični savjeti iz prakse: Koncepcija sveobuhvatnog
 • menadžerskog izvještaja

Glavni procesi u kontrolingu III

 • Funkcijski kontroling
 • Poslovno savjetovanje i rukovođenje
 • Unapređenje organizacije, procesa, instrumenata i sustava
 • Diskusija i praktični savjeti iz prakse: Unapređenje procesa kontrolinga
 • organizacijom aktivnosti prema SIPOC načelu
   

2. DAN

Osnove Lean menadžmenta

 • Kako razmišljati na Lean način
 • Terminologija Lean menadžmenta

Lean alati

 • 5S, VSM, Kaizen, Vizualni menadžment
 • 7+1 Vrsta gubitaka
 • Vježba na primjeru gubitaka

Lean alat za organizaciju radnog mjesta

 • 5S simulacija
 • Vizualni menadžment

Simulacija i praktične vježbe

 • Big Picture
 • Vježba na primjeru gubitaka
 • Simulacija alata
 • Lean pull sustav
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije