KPI-evi u zdravstvu

Ova radionica je 4. modul Škole kontrolinga u zdravstvu

Opis:
Kontroling se u svijetu već desetljećima etablira kao neizostavna pomoć managementu bilo koje organizacije pri što preciznijem i pravodobnijem detektiranju i rješavanju različitih problema. Međutim, u hrvatskom javnom zdravstvu moderan i učinkovit kontroling još je uvijek prilično rijetka pojava, iako zdravstvene ustanove, i javne i privatne, mogu značajno unaprijediti svoje poslovanje uvođenjem i kontinuiranom primjenom instrumenata kontrolinga. Stoga bi intenzivnija primjena kontrolinga u zdravstvu predstavljala značajno unaprjeđenje postojeće upravljačke prakse i podizanje učinkovitosti cijelog sustava. U hrvatskom zdravstvu postoji veliki prostor za poboljšanja po pitanju upravljanja poslovnim procesima, a postoji i ogromni potencijal za bolje korištenje već postojećih resursa. Koje su osnove kontrolinga u zdravstvu i kako ga najbrže i najefikasnije uvesti u svakodnevno poslovanje, možete saznati na ovoj edukaciji.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je istaknuti ulogu specijalista za kontroling u cjelokupnom poslovnom okruženju zdravstvenog sustava i potaknuti na razmišljanje o daljnjem razvoju kontrolinga u zdravstvu.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Menadžmentu i stručnjacima u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim osiguranjima i zdravstvenoj administraciji, te sadašnjim i budućim rukovoditeljima i specijalistima u kontrolingu, financijama i računovodstvu u zdravstvu.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN

Značaj ključnih pokazatelja poslovanja u procesu upravljanja

 • Pokazatelji poslovanja
 • Sustavi pokazatelja
 • Upravljanje pomoću sustava pokazatelja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Ciljni sustav kao preduvjet za sustav pokazatelja
    
Izgradnja sustava pokazatelja

 • Kako treba uspostaviti kontroling pokazatelja?
 • Utvrđivanje potreba za informacijama
 • Kalendar izvještavanja i izvještajne strukture
 • Kriteriji za određenje bitnih informacija za odlučivanje
 • Kritični čimbenici primjene pokazatelja i sustava pokazatelja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Projekt izgradnje sustava pokazatelja

Pokazatelji iz financijskih izvještaja

 • Sistematizacija monetarnih pokazatelja
 • Ciljevi analize financijskih izvještaja pomoću pokazatelja
 • Pokazatelji iz bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom toku

PRAKTIČNA VJEŽBA: Pokazatelji analize financijskih izvještaja 

Primjer najbolje prakse u korištenju pokazatelja

 • Određenje vizije, strateških elemenata i strateških ciljeva
 • Uspostavljanje principa upravljanja i izrada strateške mape
 • Modeli upravljanja i ključni pokazatelji  

PRAKTIČNA VJEŽBA: Uspostavljanje sustava pokazatelja u vlastitom poduzeću

2. DAN

Primjena ključnih pokazatelja poslovanja u zdravstvenim sustavima

 • Uvod u ključne pokazatelje poslovanja
 • Podjela ključnih pokazatelja u zdravstvu
 • Najčešći primjeri ključnih pokazatelja u zdravstvu

PRAKTIČNA VJEŽBA: Osmišljavanje i uvođenje ključnih pokazatelja poslovanja u zdravstvu

Primjena ključnih pokazatelja u hrvatskom zdravstvu

 • Organizacija i financiranje hrvatskog zdravstvenog sustava
 • Benchmarking u hrvatskom zdravstvu
 • Ključni pokazatelji financijski vrednovani od strane HZZO-a

PRAKTIČNA VJEŽBA: Usporedba zdravstvenih ustanova prema nekim pokazateljima iz prakse

Ključni pokazatelji učinkovitosti (KPI) i kvalitete (QI) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti financijski vrednovani od strane HZZO-a

 • Pokazatelji u općoj/obiteljskoj medicini
 • Pokazatelji u zdravstvenoj zaštiti predškolske djece
 • Pokazatelji u zdravstvenoj zaštiti žena
 • Pokazatelji u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun i analiza financijskog utjecaja ključnih pokazatelja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Ključni pokazatelji rada (učinkovitosti i kvalitete) u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti financijski vrednovani od strane HZZO-a

 • Pokazatelji rada (KPI/QI) u bolnicama
 • Iskustva uz prakse

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun i analiza financijskog utjecaja ključnih pokazatelja u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije