Kontroling proizvoda i usluga

Opis:
Edukacija daje sažeti pregled aktivnosti koje kontroling treba obavljati u povezivanju pojedinačnih informacija o proizvodima i uslugama s cjelovitim poslovnim rezultatima poduzeća. Pri tome se prolaskom kroz četiri faze praktičnog primjera, standardna znanja koja se pojavljuju u računovodstvu, financijama i menadžmentu povezuju s pogledom na tehnološki proces izrade proizvoda ili pružanja usluga te njihovo računovodstveno praćenje. Edukacija povezuje interne i eksterne pokazatelje uspješnosti, užu i širu okolinu poduzeća. Pri tome će iskusniji polaznici proširiti znanja i raspraviti svoja iskustva i poglede, a manje iskusni polaznici definirati svoje ključne aktivnosti i osigurati kontinuiranu komunikaciju s kolegama “iz branše” i trenerom i nakon završetka edukacije.

Ciljevi:
Ključni je cilj radionice postaviti logički okvir promišljanja učinkovitog upravljanja proizvodnim ili uslužnim poduzećem. Polaznici će kao rezultat sudjelovanja na radionici razumjeti i biti u stanju definirati osnovni model troškovnog praćenja procesa proizvodnje ili pružanja usluga u svom poduzeću. Cilj je na konkretnom primjeru pojasniti višedimenzionalnost u planiranju poslovanja u proizvodnom ili uslužnom poduzeću i izvještavanje o troškovima pojedinačnih proizvoda ili uslužnih linija. Edukacija također ima za cilj povezati kalkulacije cijene koštanja pojedinačnih proizvoda ili usluga s propisanim financijskim izvještajima poduzeća. Proizvodni i uslužni program poduzeća i njegov tržišni položaj smještaju se u užu i širu okolinu poduzeća.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća te specijalistima u menadžmentu proizvodnje, kreiranju uslužnih programa, projektiranju investicija, kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu.

 

SADRŽAJ I RASPORED

Posebne značajke kontrolinga u proizvodnom i uslužnom poduzeću

 • Proces kontrolinga u proizvodnom vs. uslužnom poduzeću
 • Oslonac na financijsko i upravljačko računovodstvo
 • Ostali izvori informacija
 • Planiranje i utrošci proizvodnih resursa
 • Rolling forecast, ideja i tehnika

PRAKTIČNA VJEŽBA: Definiranje početnih pokazatelja proizvodnog poduzeća
 

Raščlanjivanje troškova u proizvodnji i procesu kreiranja usluga

 • Proces proizvodnje - mjesta i nositelji troškova
 • Proces pružanja usluga - mjesta i nositelji troškova
 • Direktni i indirektni troškovi
 • Iskoristivost kapaciteta - fiksni i varijabilni troškovi
 • Troškovi razdoblja i proizvoda
 • Izrada kalkulacija

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza učinaka koji su nastali donošenjem naših poslovnih odluka
 

Analiza eksternih i internih činitelja uspješnosti

 • Troškovni i profitni centri - mapiranje internih odnosa u poduzeću
 • Pokazatelji uspješnosti
 • Unutarnji i vanjski prsten
 • SWOT i PESTLE analiza

PRAKTIČNA VJEŽBA: Rezultati simulacije i prijedlozi novih mjera
 

Planiranje i optimalizacija asortimana proizvoda i usluga

 • Optimizacija asortimana – plan prodaje
 • Ograničenja u planiranju rezultata
 • Prijedlog rješenja i korektivne akcije
 • Temeljni cilj je dobit, ali i održivi razvoj

PRAKTIČNA VJEŽBA: Zaključna analiza i ocjena pomaka u financijskim pokazateljima kroz prethodna tri koraka

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije