Opis:

Za kvalitetno upravljanje poslovanjem potrebno je prije svega pravilno strateški usmjeriti i odrediti strateške ciljeve organizacije. Da bi se strateški ciljevi organizacije ispunili, nužno ih je na profesionalan kaskadirati do krajnjih izvršitelja prije svega na operativnoj razini, a zatim na timski i konačno na individualnu razinu. Za kaskadiranje i povezivanje ciljeva često se koristi Balanced Scorecard (BSC) – uravnotežena karta ciljeva. Za mjerenje ostvarenja pojedinih ciljeva koriste se KPI-evi, a njihovim pomnim analiziranjem, donose se prijedlozi kvalitetnih poslovnih odluka. Kako organizacije posluju u dinamičnom okruženju, u suvremenom konceptu upravljanja, uz upravljanje pomoću ciljeva (Management by Objectives – MBO) i iznimaka (Management by Exception - MbE), sve češće se koristi i alat za upravljanje ključnim ciljevima i rezultatima (Objectives and Key Results – OKR). 

Ciljevi:

Polaznici ove radionice će naučiti kako na profesionalan način analizirati eksternu i internu okolinu, te na temelju rezultata analize izraditi učinkovit koncept strateških ciljeva poslovanja. Polaznici će također naučiti na koji način strateške ciljeve kaskadirati do najniže razine u organizaciji, te kako mjeriti njihovo ostvarenje i upravljati njima pomoću suvremenih upravljačkih metoda. Nakon ove radionice polaznici će biti u mogućnosti uspostaviti strateško-operativni koncept za profesionalno upravljanje poslovanjem, što će posljedično osigurati izvjesnije povećanje i održivost rezultata poslovanja organizacije.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICA:

1. DAN

Strateško planiranje

 • Interna i eksterna analiza
 • Strateški ciljevi
 • PAŽ (Postojeće stanje & Aktivnosti & Željeno stanje)

Operativno planiranje

 • Planski financijski izvještaji
 • Interakcija između elemenata financijskih izvještaja
 • Profitabilnost vs. Likvidnost vs. Rentabilnost

Timsko i individualno planiranje

 • SMART ciljevi
 • Kaskadiranje ciljeva
 • Dodjela odgovornosti

BSC – Balanced Scorecard

 • BSC perspektive
 • „Rani“ (Leading) vs. „Kasni“ (Lagging) pokazatelji
 • Strateške mape (Strategy Maps)

2. DAN

Ključni pokazatelji poslovanja

 • Ciljni sustav poslovanja
 • Izgradnja sustava pokazatelja
 • Financijski i nefinancijski pokazatelji

Poslovno analiziranje

 • Analiza poslovnih izvještaja
 • Horizontalna i vertikalna analiza
 • Poslovni izvještaj „4 prozora“

Poslovno odlučivanje

 • Struktura procesa poslovnog odlučivanja
 • Ishikawa dijagram, 5W
 • Implementacija odluka i učenje

Kontinuirano upravljanje

 • MbE – Management by Exception
 • MbO – Management by Objectives
 • OKR – Objectives and Key Results
 
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije