IT ALATI ZA KONTROLING I FINANCIJE

Specijalističke radionice na primjerima iz prakse

Opis:
Poznavanjem i korištenjem suvremenih i u pravilu lako dostupnih informatičkih alata moguće je u značajnoj mjeri povećati učinkovitost u svakodnevnom radu.

Najčešće korišteni IT alati korišteni u radu kontrolera, financijaša i poslovnih analitičara su:

 • Excel (i njegovi dodaci VBA, PowerPivot)
 • BI alati
 • VBA
 • MS Project
 • Access i
 • PowerPoint.

Nizom specijalističkih radionica na primjerima iz poslovne prakse obrađuju se navedene teme na praktičan i zanimljiv način.

Održavanje radionica maksimalno je prilagođeno polaznicima:

 • održavaju se u poslijepodnevnim satima – u navedenim terminima od 17:30 – 20:30 sati
 • za jednu kotizaciju moguće je pohađanje više polaznika iz istog poduzeća.

Ciljevi:
Kroz primjere iz poslovne prakse, upoznati se i naučiti koristiti IT alate koji osiguravaju učinkovitije obavljanje poslovnih aktivnosti u svakodnevnom radu. Edukacija pruža uvid u zaokružen skup alata koji su dostupni u gotovo svim poduzećima. Neki od njih su zapravo dijelovi MS Excela no nisu u najširoj upotrebi (Power Pivot, VBA). 
Cilj je upoznati i naučiti polaznike mogućnostima različitih dodataka MS Excelu kako bi bili u mogućnosti izabrati pravi alat za različite svakodnevne zadatke s kojima se susreću. Uz Excel, kao najčešće korišteni alat, edukacija će biti zaokružena i najvažnijim funkcionalnostima ostalih MS Office aplikacija (Power Pointa, MS Projecta i MS Access-a). 
Polaznici će se upoznati i pravilnim pristupom IT projektima i svojom ulogom u njima. Dakle, ova edukacija ima za cilj i postaviti temelje razumijevanja pristupa IT projektima i načina komunikacije s osobama uključenim u razvoj BI alata i ostalih za kontroling važnih segmenata IT infrastrukture.

Ciljna skupina: 
Ovaj edukacijski program namijenjen je stručnjacima u kontrolingu, financijama, računovodstvu, internoj reviziji, poslovnoj analizi, kao i svima drugima koji žele usavršiti korištenje IT alata te tako unaprijediti način obavljanja svojih svakodnevnih aktivnosti.

SADRŽAJ I RASPORED

1. DAN: EXCEL - NAPREDNO KORIŠTENJE I 


Napredne formule: 

 • Rješavanje praktičnih problema (Error Functions, Circular Reference)
 • Manipulacija tekstom u Excel-u (UPPER, LOWER, PROPER)
 • Financijske formule (PMT, PPMT, IPMT)
 • Složene formule (SUMIF, AVERAGEIF, COUNTA)

Tablice i grafovi: 

 • Provjera valjanosti podataka (Data Validation)
 • Uvoz, dijeljenje i zaštita podataka (Import, Sharing, Protecting)
 • Uvjetno oblikovanje ćelija (Conditional Formatting)
 • Napredna izrada grafova (Two-In-One, Multiple Axis) 


2. DAN: EXCEL - NAPREDNO KORIŠTENJE II 

Rad s podacima: 

 • Izgled i oblikovanje tablica (Design, Sort, Filter)
 • Korištenje funkcija baze podataka (Database Functions)
 • Traženje podataka (VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH)
 • Pivot tablice (PivotTable Report, Calculated Field/Item)

Napredne funckije:

 • Što-ako analiza (Data Table, Goal Seek)
 • Scenarij analiza (Scenario Manager)
 • Makro naredbe (Macros)
 • Upotreba alata za rješavanje (Solver)
   

3. DAN: BESPLATNI ALATI POSLOVNE INTELIGENCIJE (ZA EXCEL) I

PALO i Open Source:

 • Open source koncept
 • BI i open source
 • Ponuda open source alata
 • Prednosti korištenja open source-a 
 • Open source i BI projekt, pristup izračunu TCO BI projekta

Primjer iz prakse i upotreba PALO platforme:

 • BI i proces planiranja - izgradnja modela na PALO platformi
 • Excel i PALO platforma
 • Enterprise PALO platforma
 • Postupak planiranja i izvještavanja 
 • PALO formule za Excel
 • Izgradnja modela na PALO serveru, prikaz mogućnosti planiranja prihoda i rashoda (praktična vježba)
   

4. DAN: BESPLATNI ALATI POSLOVNE INTELIGENCIJE (ZA EXCEL) II 

PowerPivot - veze među tablicama i modeliranje podataka:

 • PowerPivot – uvod 
 • Modeliranje podataka
 • ER model
 • PowerPivot i modeli podataka

PowerPivot - vježbe, primjeri iz prakse:

 • Povezivanje dvije tablice
 • Povezivanje na baze podataka i uvoz podataka u PowerPivot
 • Osnove DAX formula – posebne formule koje su nadgradnja na Excel formule
 • PowerPivot i izvještavanje – izrada tipičnih izvještaja
 • Povezivanje tablica u PowerPivotu; Izgradnja modela za izvještavanje; Izrada PowerPivot tabela (praktične vježbe)
   

5. DAN: MS PROJECT

Osnove upravljanja projektima i kako napraviti uspješan opseg:

 • Kako odrediti kojim putem krenuti?
 • Kako se određuje opseg?
 • Kako se unosi opseg u MS PROJECT?
 • Na što treba paziti?

Dodavanje resursa i troškova na projekt i analiza praćenja:

 • Tipovi resursa u MS PROJECT-u
 • Kako odabrati pravi resurs?
 • Kako pratiti zauzeće resursa?
 • Kako se računaju troškovi projekta?
 • Kako se sprema projektni plan?
 • Kako se prati napredak projekta i odstupanje od planiranog?
   

6. DAN: VBA I

Osnovni koncepti programiranja u VBA:

 • Uvod u VBA
 • Osnovni koncepti programiranja, pristup izradi programa u Excel-u
 • Osnove programiranja – kako automatizirati rad Excel-a?
 • VB editor – kako pisati program u Excel-u?

MAKRO i VBA, osnovne strukture u VBA:

 • Snimanje makroa i njihovo editiranje – što Excel snimi kada snima makro naredbe
 • Promjene snimljenih makroa, korekcije u kodu – brz i jednostavan pristup automatizaciji
 • Osnovni elementi programa i njihova implementacija u VBA
 • Struktura subrutina, funkcija, If...Then...Else
 • For...Next i While...Wend petlje
 • Osnovne strukture VBA koda; Editiranje snimljenih makroa; Izrada vlastitih malih programa za repetitivne zadatke (praktične vježbe)
   

7. DAN: VBA II

Napredno korištenje VBA:

 • Debugiranje programa (ili kako naći greške i ispraviti ih)
 • Ostale strukture važne za VBA aplikacije 
 • Izrada aplikacija u Excel-u
 • Izrada aplikacija; Dodavanje interaktivnih objekata na worksheet (praktične vježbe)

Izrada menadžerskog izvještaja u Excel-u upotrebom VBA:

 • Konekcije na baze podataka
 • SQL upiti, struktura upita, primjeri
 • Postavljanje zahtjeva za pripremu podataka (dobavljačima softvera ili informatici)
 • Izrada izvještaja upotrebom mapirajućih tablica 
 • Izrada menadžerskog RDG-a upotrebom VBA nad podacima dohvaćenim iz baze podataka; Povezivanje na baze (praktične vježbe)
   

8. DAN: ACCESS

Uvod u Access i baze podataka:

 • Osnovni koncepti baza podataka
 • Relacijski modeli – kako se podaci u bazama zapisuju
 • Primjeri baza podataka i modela
 • Osnovne funkcionalnosti Access-a (izrada baze, pregled izbornika, ...)
 • Primjeri izrade jednostavnih relacijskih modela (praktične vježbe)

SQL jezik - dohvat podataka iz baze:

 • SELECT naredba
 • Filtriranje podataka (WHERE uvjet)
 • Povezivanje tablica relacijama
 • Kompleksni upiti s više tablica
 • Funkcije nad podacima
 • Priprema podataka za izvještavanje; Povezivanje Excel-a i baza podataka (primjer Access – Excel); Izvještavanje iz baza podataka (praktične vježbe)
   

9. DAN: POWERPOINT - NAPREDNO KORIŠTENJE I

Uvod u PowerPoint:

 • Uvod, uvodna vježba – evaluacija trenutnog znanja PowerPoint-a
 • Priprema prezentacije
 • Rad s tekstom – oblikovanje i prilagodba teksta

Rad s oblicima:

 • Crtanje jednostavnih oblika
 • Oblikovanje i prilagodba oblika
 • Manipulacija veličinom, smještajem i poretkom oblika
 • Crtanje i oblikovanje složenih oblika
   

10. DAN: POWERPOINT - NAPREDNO KORIŠTENJE II

Rad s fotografijama i multimedijom:

 • Umetanje fotografija
 • Prilagodba i oblikovanje fotografija
 • Umetanje i prilagodba videa
 • Umetanje i prilagodba zvuka

Osnove rada s tranzicijama i animacijama; Interaktivne opcije; Pohrana i dijeljenje:

 • Animacije grafova
 • Hiperveze i akcije
 • Opcije pohrane
 • Opcije ispisa
 • Opcije dijeljenja i suradnje
 • Prezentiranje – opcije i mogućnosti
   

[VIDEO] Predstavljanje specijalističkog programa "IT alati za kontroling i financije"

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije