Financijsko modeliranje u Excel®-u

Opis:

Tehnike financijskog modeliranja omogućavaju korisnicima povećanje pouzdanosti, kvalitete i vremenske pravodobnosti njihovog sustava poslovnog odlučivanja. Stoga se kao takve koriste za široki spektar analize poslovanja od izrade planova, financijske analize, evaluacije investicija, procjene vrijednosti pa do svih ostalih aspekata poslovnog odlučivanja koji se temelje na financijskim projekcijama.

S obzirom da će se praktične vježbe raditi u Excel®-u (preporučena engleska verzija Excel®-a 2007 ili 2010), potrebno je da polaznici na radionicu donesu prijenosna računala.


Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s osnovnim tehnikama financijskog modeliranja u Excel®-u. Kroz kombinaciju osnovnih teoretskih koncepata te njihovih modela u Excel®-u, polaznici će biti upoznati s tehnikama koje praktično mogu koristiti u svom svakodnevnom poslu i na vlastitim primjerima.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je:
• Vlasnicima i menadžmentu, financijskim analitičarima u poduzećima i financijskim institucijama
• Specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu koji žele obnoviti odnosno proširiti svoje postojeće znanjeSADRŽAJ I RASPORED

1.DAN

Poslovno planiranje

• Definiranje osnovnih pretpostavki
• Statističke metode za planiranje
PRAKTIČNA VJEŽBA: Planiranje prihoda i troškova

Financijski izvještaji

• Izrada temeljnih financijskih izvještaja
• Testiranje i optimizacija modela
PRAKTIČNA VJEŽBA: Planiranje RDG, bilance i novčanog toka

Financijska analiza

• Horizontalna, vertikalna i trend analiza
• Osnovni financijski pokazatelji
PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza financijskih pokazatelja i Du Pont analiza

Ekonomska analiza

• Ekonomska profitabilnost: dodana vrijednost i stopa povrata na uloženi kapital
• Izračun troška i veličine investiranog kapitala
PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza ekonomske profitabilnosti poduzeća (EVA, ROIC)

2.DAN

Analiza vrijednosti poduzeća

• Osnovne tehnike i metode procjene vrijednosti
• Temeljni čimbenici vrijednosti
PRAKTIČNA VJEŽBA: Procjena vrijednosti uz pomoć metode slobodnih novčanih tokova i metode usporedivih vrijednosti

Analiza kapitalnih investicija

• Planiranje investicijskih tijekova
• Osnovne metode za procjenu isplativosti investicija
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun i evaluacija isplativosti kapitalne investicije

Analiza rizika investicijskih projekata

• Metode za procjenu rizika
• Monte Carlo simulacija
PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza osjetljivosti i analiza scenarija

Poslovna analiza

• Optimizacija poslovnih procesa korištenjem rješavača (funkcija „solver")
• Kalkulacija optimalne cijene za natječaje
PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza isplativosti korištenja leasinga

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

  •   
  •   
 
Sve edukacije
 Edukacije