Financijska analiza poslovanja

Opis:
Uspješno upravljanje poduzećem ili nekim njegovim dijelom traži razumijevanje osnovnih pojmova iz financija. Naime, financije su jedan od bitnih internih funkcija poduzeća čiji je primarni cilj efikasno upravljanje kapitalom. Podaci i izvještaji koji se generiraju iz financija predstavljaju kvantifikaciju ekonomskih aktivnosti poduzeća i time nude obilje korisnih podataka onima koji donose odluke. No, pravila i metode koje se koriste prilikom njihove izrade često nisu, osim uskom krugu specijalista, razumljiva običnim korisnicima. Stoga je potrebno ući dublje u financijsku problematiku i shvatiti što zapravo brojke iz financijskih izvještaja govore, na što nas upozoravaju i kako ih pravilno tumačiti. Koristeći se osnovnim ekonomskim zakonima i primjerima iz prakse, pokušat ćemo približiti financijsku materiju svima koji žele dodatno znanje te im prikazati i dati alate za samostalnu evaluaciju poslovanja vlastitog ili tuđeg poduzeća.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati polaznike kroz izlaganje, stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s temeljnim financijskim izvještajima i informacijama koje oni pružaju, osnovnim tehnikama financijske analize, financijskim i poslovnim rizicima u poslovanju, novčanim ciklusom poduzeća te ekonomskom evaluacijom poslovanja.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
• Svima koji u svakodnevnom poslu rade s financijskim podacima i izvještajima te na temelju njih moraju donositi odluke ili davati preporuke važne za uspješno poslovanje poduzeća.
• Financijskim analitičarima u poduzećima i financijskim institucijama
• Specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu
• Svima koji žele proširiti svoje znanje iz područja financijaSADRŽAJ I RASPORED

Analiza osnovnih financijskih izvještaja

• Obuhvat i svrha financijske analize
• Izvori informacija za analizu
• Temeljni financijski izvještaji
• Karakteristike informacija iz financijskih izvještaja
PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza novčanih tijekova poduzeća

Primjena financijske analize

• Horizontalna, vertikalna i trend analiza
• Analiza financijskih pokazatelja
• Analiza konkurentnosti
• Sustavi pokazatelja
PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza financijskih pokazatelja i Du Pont analiza

Analiza poslovanja poduzeća

• Identifikacija ključnih rizika poslovanja
• Novčani ciklus poduzeća
• Operativna poluga
• Financijska poluga
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun novčanog ciklusa i ukupne poluge unutar poduzeća

Ekonomska vrijednost poduzeća

• Mjere ekonomske profitabilnosti
• Financijska vrijednost poduzeća
• Upravljanje rezultatom i financijskim izvještajima
• Procjena kvalitete financijskih izvještaja
PRAKTIČNA VJEŽBA: Evaluacija ekonomske profitabilnosti poduzeća

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

  •   
  •   
 
Sve edukacije
 Edukacije