Međunardna suradnja

Ova radionica se izvodi u okviru međunarodne suradnje između Horváth Akademie iz Njemačke i Poslovne učinkovitosti, a edukacijski materijali su rezultat višegodišnjeg međunarodnog iskustva u pružanju savjetodavnih i edukacijskih usluga.
  
Opis
Business Cases su potrebni kako bi se donijele najbolje moguće odluke o projektima koji imaju dugoročan utjecaj na poslovanje poduzeća.

U pravilu, poduzeća imaju više ideja nego financijskih i ljudskih resursa za njihovu provedbu. Stoga je osnovni uvjet za odobravanje Business Cases da su oni pripremljeni za donositelje odluka kako holistički, tako i razumljivo.

Za holistički pristup donošenju odluke o nekom projektu, na ovoj radionici ćete naučiti kako kvalitetno odgovoriti na sljedeća pitanja: Uklapa li se ovaj projekt u našu strategiju? Je li projekt ekonomski isplativ? Koji su rizici svojstveni projektu i kako ih prevladati? Postoje li i dodatni aspekti projekta koje je potrebno uzeti u obzir?

Ciljevi
Polaznici ove radionice će se upoznati s konceptom i metodologija Business Cases. Nakon ove radionice polaznici će biti u mogućnosti izraditi Business Case sa svim potrebnim elementima te naučiti kako ga prezentirati i koristiti u praksi.

Metode rada
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena
Svima koji sudjeluju u donošenju složenih (višekriterijskih) poslovnih odluka, vlasnicima i menadžmentu poduzeća, voditeljima projekata te specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji.

SARŽAJ I RASPORED

1. DAN
Koncept i metodologija

 • Svrha i korisnost izrade
 • Proces donošenja poslovne odluke
 • Stakeholder Management

Praktična vježba: Izrada i korištenje Stakeholder Map

Strateška usklađenost

 • SWOT analiza – analiza eksterne i interne okoline
 • Kano model – analiza zahtjeva klijenata
 • 7K model – izrada poslovnog modela
 • Balanced Scorecard (BSC) – integracija strateških i operativnih ciljeva

Praktična vježba: Kano model u praksi

Ocjena isplativosti

 • Generiranje i upravljanje ulaznim pretpostavkama
 • EBIT, Break Even Point, Working Capital
 • Free Cash Flows, NPV, IRR

Praktična vježba: Isplativost na temelju novčanih tokova

Upravljanje rizicima

 • Mapa rizika
 • Analiza osjetljivosti
 • Analiza scenarija
 • Monte Carlo simulacija

Praktična vježba: Analize scenarija promjenom parametara

2. DAN: 
Dodatne koristi

 • Odabir kriterija
 • Određenje distribucije pondera
 • Određenje skale ocjena
 • Odlučivanje na temelju ponderiranih ocjena

Praktična vježba: Izrada scoring modela

Preporuke za prezentaciju Business Cases

 • Strukturiranje izvještaja
 • Pozicioniranje ključnih poruka
 • Piramidalni princip izvještavanja

Praktična vježba: Primjena SCQ Framework-a i Storyboard-a

Business Case Reviews kao faktor uspjeha

 • Analiza odstupanja
 • Kultura činjenja greški
 • Učenje iz odluka

Praktična vježba: Dobre vs. loše odluke

Analiza Business Cases u Excelu

 • Upute za izradu financijskog modela
 • Elementi financijskog modela: inputi, kalkulacije i outputi
 • Izrada Business Cases KPIs u Excelu

Praktična vježba: Izrada financijskog modela u Excelu

 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije