Access i MS Project za kontroling i financije

► OPIS

Microsoft Access je program koji služi za upravljanje bazama podataka i dio je uredskog paketa Microsoft Office. Podatke sprema u tabele te ih povezuje u relacije, a koristeći istovjetne vrijednosti iz dvije tabele stavlja u odnos (relaciju) informacije u jednoj tabeli prema informacijama u drugoj. Osnovna znanja o bazama podataka kontrolerima uvelike mogu pomoći u svakodnevnom radu. Jedna od najvažnijih stvari je samostalnost kontrolera u radu prilikom dohvata i filtriranja podataka koji su im potrebni za analizu. Druga važna prednost poznavanja rada s bazama podataka je činjenica da dublje razumijevanje koncepta baza podataka omogućava kvalitetniju komunikaciju prema IT odjelu jer kontroler stječe osnovna znanja kako (bolje) postaviti upite prema bazama podataka, ali i prema IT odjelu u cijelosti. Poseban naglasak na radionici pridaje se upotrebi SQL jezika pomoću kojega se podaci mogu dohvaćati s izvornih sustava i koristiti za analizu i izvještavanje. Osnovna znanja o SQL jeziku pružaju mogućnost brzog i samostalnog rada s podacima.

MS Project omogućuje efikasnije planiranje projekata, praćenje napretka projekata, upravljanje resursima, upravljanje budžetom te generiranje izvještaja u cilju ostvarenja što boljih poslovnih rezultata.

► CILJEVI
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s Access-om i bazama podataka, konceptima i relacijama SQL jezika, akcijama (delete, append, modify), upitima (SQL upiti, filtri, povezivanje tablica), bazama podataka, izvještajima i formama za unos u Accessu, izradom izvještaja u Accessu, povezivanju eksternih baza i Accessa te izvozom i pripremom podataka za Excel®.

Kroz primjere iz poslovne prakse, upoznati se i naučiti koristiti IT alate koji osiguravaju učinkovitije obavljanje poslovnih aktivnosti u svakodnevnom radu.
Edukacija će biti zaokružena najvažnijim funkcionalnostima MS Office aplikacije - MS Projecta.

► METODE RADA
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

► KOME JE NAMIJENJENA
Radionica je prvenstveno namijenjena osobama u kontrolingu te svima koji se bave izvještavanjem i analizom podataka u poduzeću.


SADRŽAJ I RASPORED RADIONICE:

Uvod u Access i baze podataka

 •     Osnovni koncepti baza podataka
 •     Relacijski modeli – kako se podaci u bazama zapisuju
 •     Primjeri baza podataka i modela
 •     Osnovne funkcionalnosti Access-a (izrada baze, pregled izbornika, ...)
 •     Primjeri izrade jednostavnih relacijskih modela (praktične vježbe)

 

SQL jezik - dohvat podataka iz baze

 •     SELECT naredba
 •     Filtriranje podataka (WHERE uvjet)
 •     Povezivanje tablica relacijama
 •     Kompleksni upiti s više tablica
 •     Funkcije nad podacima
 •     Priprema podataka za izvještavanje; Povezivanje Excel-a i baza podataka (primjer Access – Excel)
 •     Izvještavanje iz baza podataka (praktične vježbe)

 

Osnove upravljanja projektima i kako napraviti uspješan opseg

 •     Kako odrediti kojim putem krenuti?
 •     Kako se određuje opseg?
 •     Kako se unosi opseg u MS PROJECT?
 •     Na što treba paziti?


Dodavanje resursa i troškova na projekt i analiza praćenja

 •     Tipovi resursa u MS PROJECT-u
 •     Kako odabrati pravi resurs?
 •     Kako pratiti zauzeće resursa?
 •     Kako se računaju troškovi projekta?
 •     Kako se sprema projektni plan?
 •     Kako se prati napredak projekta i odstupanje od planiranog?
 

Ukoliko ste zainteresirani za otvorenu edukaciju ispunite dolje navedena polja kako bismo Vas mogli pravovremeno obavijestiti o terminu održavanja. Ukoliko Vas pak ima više od petero, u mogućnosti smo doći k Vama i organizirati in-house edukaciju na željenu temu. Odaberite područje Vašeg interesa i kliknite na gumb pošalji.

 •   
 •   
 
Sve edukacije
 Edukacije